CDP 1/2006

CUPRINS CDP 1/2006

I. DOCTRINĂ

 • Miguel Ángel Boldova Pasamar, Asupra conţinutului material al infracţiunii de corupere de minori sau incapabili în dreptul spaniel
 • Laurent Lafleur, Octavian Gabriel Pascu, Abu Ghraib, Guantanamo – Frankfurt am Main? Cazul Daschner
 • Gheorghiţă Mateuţ, Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti. Determinarea competenţei materiale în raport de clasificarea infracţiunilor în crime şi delicte. Conţinutul reglementării actuale, prin prisma noilor tendinţe de simplificare a procedurilor, raportat la exigenţele europene
 • Sergiu Bogdan, Conştiinţa ilicitului şi efectele ei în materia erorii de drept penal
 • Daniel Niţu, Efectele erorii de fapt în cazul circumstanţelor atenuante legale
 • Teodora Cătălina Godîncă – Herlea, Hărţuirea sexuală. Aspecte controversate
 • Raluca Jurje, Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 39/2003 privind criminalitatea organizată. Delimitări faţă de asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni
 • Florin Tohătan, Unele consideraţii privind unele infracţiuni de distrugere reglementate în legislaţia specială
 • Adrian Tamba, Alina Costin, Observaţii privind compatibilitatea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu principiile fundamentale ale dreptului penal

II. JURISPRUDENŢĂ

 • Legea privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical. Dezincriminarea unor fapte. Neconstituţionalitate (C.C., decizia nr. 418/2005), cu notă critică de Florin Streteanu)
 • Distincţie între tăinuire şi favorizarea infractorului. Posibilitatea reţinerii ambelor infracţiuni în concurs. Tipul concursului (ICCJ, secţia penală, decizia nr. 4646/2004, cu notă de Daniel Niţu

III. RECENZII

 • Concepte de bază ale justiţiei penale. Douăsprezece distincţii fundamentale în cadrul justiţiei penale – George P. Fletcher, Igor Dolea, Dragoş Blănaru, Editura ARC, Chişinău, 2001, 412 p. (Daniel Niţu)

IV. INFO

 • Curs de specializare în drept internaţional penal – „Cooperarea europeană în domeniul penal: probleme şi perspective", Siracusa, 2 – 13 octombrie 2005 (Cristian Miheş)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11