Centrul de Documentare pentru Juriști și Asistență pentru Cetățeni - Clujj

Cursuri de formare pentru profesioniști din administrația publică centrală și locală

background

In cadrul Proiectului Sipoca 377: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”,cod MySMIS: 111830 

 

Facultatea de Drept UBB Cluj-Napoca organizează selecția participanților la Seminarul de formare profesională cu titlul: „Recursurile administrative – instrumente alternative de soluționare a litigiilor provenite din activitatea administrației publice”.

 

Formator: Av. Dr. Septimiu PUȚ, cadru didactic universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai.

Tematica seminarului:

(6h): Recursurile administrative. Plângerea prealabilă. Jurisdicțiile administrative speciale. Alte mijloace alternative extrajudiciare de reglare a conflictelor.

(6h) Proceduri de contestare în materie fiscală. Contestația fiscală. Dosarul administrativ în materie fiscală. Suspendarea executării actului administrativ-fiscal. Contestarea măsurilor asiguratorii. Contestarea procesului-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții fiscale.

Perioada și locul de desfășurare: 12-13 septembrie 2019. Facultatea de Drept a UBB, str. Avram Iancu, nr. 11. Cluj-Napoca

Durata curs: 2 zile (între 14.00-20.00, cu 2 pauze de cafea);

 

Numărul de persoane recrutate: 15  + 5 (pe lista de rezervă).

Cursurile sunt gratuite, iar la finalizarea lor se eliberează Diplome participanților.

 

PROFILUL CANDIDAȚILOR:  

- angajați ai unităților administrativ-teritoriale;

- angajați ai direcțiilor locale de impozite si taxe;

- angajați ai instituției Prefectului;

- angajați ai unor servicii publice deconcentrate, ce lucrează direct cu cetățenii (ANAF, DGASPC, CJP DSP, CJAS);

- personal din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar.

Criterii de selecție

Criterii orizontale: Acces egal pentru toate categoriile de angajați, cu prioritate pentru cei cu invaliditate;  Acces egal pentru femei și bărbați;  

Criterii specifice: Atribuțiile din fișa postului se corelează cu tematica cursului; Bune abilități de comunicare, inter-relaționare, flexibilitate, capacitate de lucru în echipă.

 

DOSARELE DE CANDIDATURĂ

se transmit electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Acestea vor cuprinde:

  1. Cererea de înscriere (in formatul cu antetul proiectului, completată, semnată și scanată) (ce poate fi descărcată de pe pagina de internet a Facultății de Drept (http://law.ubbcluj.ro/attachments/article/3373/Anexa%201_Cerere%20de%20inscriere.docx);
  2. CV - model european (semnat și scanat);
  3. Copie după Cartea de identitate;
  4. Copii ale diplomelor/certificatelor. (copii simple; dacă sunt obținute în state membre ale UE, NU trebuie traducere);
  5. Acceptul instituției angajatoare (acolo unde este cazul);
  6. Daca sunteți selectat(ă), va trebui să aduceți și în format fizic, la Facultatea de drept a UBB, în prima zi de curs, toate documentele menționate mai sus. De asemenea, va trebui să completați și să semnați formularul individual privitor la participanții la acțiunile de instruire.
Transmiterea dosarelor de candidatură se poate face până în 30 august, cu posibilitatea prelungirii termenului până se epuizează locurile disponibile.  

Sunt luate în considerare pentru evaluare doar dosarele complete. Evaluarea dosarului și un scurt interviu telefonic se realizează în max. 2 zile lucrătoare de la primirea candidaturiiiar raspunsul se comunică pe loc.

Vă așteptăm !

Lector dr. Oprea Alina

Coordonator Proiect Partener 4 UBB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11