CDP 1/2005

CUPRINS CDP 1/2005

Argument

I. DOCTRINĂ
Gheorghiţă Mateuţ, Diana Ionescu, Inadmisibilitatea utilizării ca mijloc de probă în procesul penal a proceselor-verbale şi a actelor de constatare obţinute în procedurile administrative de control
Florin Streteanu, Câteva consideraţii privind răspunderea penală a persoanei juridice potrivit proiectului de lege pentru modificarea şi completarea codului penal
Raluca Jurje, Unele consideraţii privind aplicarea în timp a legii penale, determinate de intrarea în vigoare a noului cod penal
Dan Sebastian Chertes, Aspecte controversate privind infracţiunile prevăzute de O.U.G. nr.31/2002
Daniel Niţu, Fapte care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. Forma ilicitului
Flavius Cristea, Consideraţii asupra unor prevederi ale legii nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Alexandru Florea, Călin-Viorel Iuga, Câteva consideraţii de actualitate privind poliţia judiciarǎ

II. JURISPRUDENŢĂ
Distincţia între uciderea din culpă şi infracţiunea prevăzută de art. 31 alin2. din Legea nr.10/1995 privind calitate în construcţii. Raport de cauzalitate. Pluralitate de făptuitori material-complementară (Trib. Cluj, secţia penală, decizia nr. 165/A/2005) cu notă de Sergiu Bogdan
Viol. Perversiuni sexuale. Înţelesul expresiei act sexual de orice natură (ICCJ, Secţiile Unite, decizia nr. III/2005) cu notă critică de Florin Streteanu şi Daniel Niţu

III. RECENZII
International Criminal Law and Human Rights – Claire de Than, Edwin Shorts, Sweet & Maxwell, Londra, 2003, 550 p. (Daniel Niţu)

IV. INFO
Curs de specializare în drept internaţional penal – „Noile războaie ale terorismului şi răspunsul Dreptului internaţional penal" - Siracusa, 2

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11