simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admiterea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate - nivel licență

Facultatea de Drept oferă 1 loc bugetat pentru cetățenii străini de origine etnică română

Criteriile de admitere pentru locuri bugetate:
1. Eseu motivaţional notat cu calificativul Admis/Respins. Eseul trebuie sa conţină obligatoriu următoarele date ale candidatului: nume, prenume, seria şi numărulpaşaportului.
2. Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media de bacalaureat.
3. Criteriu de departajare: media anilor de liceu.

Calendarul admiterii pentru locul bugetat:

 - 16.07.2019-21.07.2019  -perioada de înscriere online  pe site-ul universității http://admitere.ubbcluj.ro/ro/(în data de 21 iulie înscrierile se pot face până la ora16:00) 

- 22.07.2019 - afişarea listelor iniţiale, contestații/sesizări

 - 23.07.2019-25.07.2019- confirmarea locurilor (în data de 25 iulie confirmările se pot face până la ora 16:00)

- 26.07.2019 - afişarea listelor finale

 

IMPORTANT:
 Înscrierea online este OBLIGATORIE pentru candidații etnici români care doresc să acceseze loc bugetat. La înscriere se poate opta doar pentru specializările la care au fost
alocate locuri la buget pentru candidați etnici români. Înscrierea online este OBLIGATORIE atât pe siteul UBB http://admitere.ubbcluj.ro/ro/  .
 Înscrierea online conţine următoarele etape:
A. Preînscriere, la finalul căreia candidatul va primi un email şi o parolă
B. Crearea unui cont, pe baza informaţiilor primite la finalizarea preînscrierii
C. Logarea în contul nou creat şi încărcarea următoarelor documente, prin accesarea opţiunii
INCARCA DOCUMENTE:
1. diploma de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
2. foile matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
3. eseul motivațional. 
 La finalizarea procedurii de înscriere online şi procesarea informaţiilor de către facultate, prin accesarea secţiunii OPTIUNI INSCRIERE, candidatul va putea vedea: numărul
legitimației de concurs , opţiunile alese, mediile introduse .
 Conform noilor reglementări ale U.E. cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, listele cu rezultatele admiterii nu vor fi nominale. Candidații se vor identifica cu numărul legitimației de concurs.
 Pentru confirmarea locului, candidații vor transmite prin email la facultate formularul Anexa 4 completat și semnat, împreună cu documentele menționate mai jos.
Transmiterea dosarului se va face într-un singur fișier, cu dimensiunea de max. 10 MB, denumit cu numele candidatului.
 Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, care poate fi la o specializare unde a fost declarat ADMIS, sau la o specializare unde a fost declarat ÎN
AȘTEPTARE.
 Documentele în original se vor depune la înmatriculare.

Lista documentelor necesare pentru admitere, conform Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul
univeritar 2017-2018:
1. Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
2. Copia pașaportului (primele 3 pagini), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
3. Copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
4. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru
absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
5. Copia foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau întro limbă de circulație internațională;
6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3, (cu excepţia candidatilor din Republica Moldova);

Informații suplimentare - http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_etnici_romani/ și în documentele atașate

Important - PENTRU ADMITEREA PE LOCURI LA TAXĂ, CANDIDAȚII ETNICI ROMÂNI POT OPTA PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE SCOASE LA CONCURS DE CĂTRE UNIVERSITATE. ADMITEREA SE VA DESFĂȘURA CONFORM PROCEDURILOR SPECIFICE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI.(test de raționament logic)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11