CDP 4/2018

CUPRINS CDP 4/2018

 

I. CONFERINŢA NAŢIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ

George – Alexandru Lazăr, Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice

Ionuţ Nefliu, Succesiunea  normelor  penale incomplete şi aplicarea legii penale mai favorabile

Oana Bugnar, Noţiunea de operaţiune fictivă din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudențial şi un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanţă penală

Lucian Criste, Aprecierea probelor şi standardul probei, în procedura comună şi în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, din perspectiva dreptului comparat

George Zlati, Frauda informatică. Aspecte controversate

Cristina Tomuleţ, Cutuma în dreptul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Florin Streteanu, Succinte observaţii cu privire la decizia nr. 601/2018 a Curţii Constituţionale. Notă critică

Cristian-Valentin Ştefan, (I) Dare de mită. Elementul circumstanţial agravant referitor la săvârşirea infracţiunii în raport cu un funcţionar având atribuţii de control. Condiţii. (II) a) Dezincriminare. Mecanisme de producere. b) Activitatea legii penale şi retroactivitatea legii penale de dezincriminare. Incompatibilitate

 

III. INFO

Ioana Curt, Conferinţa naţională a doctoranzilor în drept penal şi procedură penală, Cluj-Napoca, 26 – 27 octombrie 2018

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11