Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 3/2018

CUPRINS CDP 3/2018

I. DOCTRINĂ

Nicolae Volonciu, Cătălin Marin, Dreptul la apărare şi avocatul, subiect procesual de sine stătător în actuala reglementare procesual penală

Ştefan-Alexandru Toma, Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni în cazul  minorilor

Vlad Andrei Bota, Frauda „tip carusel” în Uniunea Europeană. O problemă eternă

Claudiu Şandor, Analiza infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Perspectiva noii Directive „P.I.F”

Adrian Stan, Limitarea sferei de incriminare a spălării banilor ulterior deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, I. Cerere de recurs în casaţie semnată de avocatul inculpatului. Admisibilitate. II. Luare de mită pentru altul. Incriminarea faptei în Codul penal anterior

 

III. INFO

Anca Jurma, Adunarea Generală a preşedinţilor Asociaţiilor de Drept Penal European şi Protecţia Intereselor Financiare ale UE, Utrecht, 14-15 iunie 2018

Dan Moroşan, Conferinţa internaţională de drept penal Confiscation of Criminal Assets: European and National Perspectives, Cluj-Napoca, 28 iunie 2018

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11