Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 2/2018

CUPRINS CDP 2/2018

I. DOCTRINĂ

Ioana-Narcisa Aniţulesei, Abordări diferite ale principiului nullum crimen, nulla poena sine lege în dreptul penal european. Există un principiu al legalităţii în dreptul penal european

Răzvan-Andrei Antăloaei, Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri penale pronunţate în România de către un stat membru al Uniunii Europene

Carina Ioana Bojan, Cauza C-396/11 - Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?

Irinel Samoilă, Reformarea reglementărilor privind accesul la informaţii clasificate pe parcursul procedurilor judiciare penale

Ioana Rusu, Uzurparea de calităţi oficiale

Ion Rusu, Drepturile omului reflectate în principalele instrumente juridice internaţionale. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale în Uniunea Europeană. Unele opinii critice

Bogdan Bîrzu, Ultrajul în legea penală română. Conţinutul constitutiv şi precedente legislative

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Încetarea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, obligaţie impusă în cadrul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Condiţii (I). Procedură (II)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11