simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Rezultate admitere doctorat

Rezultatele admiterii la doctorat au fost afişate în documentul ataşat mai jos.

Confirmarea locurilor se va face la Institutul de Studii Doctorale  in perioada 25 – 27 septembrie 2017

Informaţii legate de confirmare

(1) În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri
finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la Institutul de
Studii Doctorale, în vederea înmatriculării, a diplomei de disertație sau, după caz, a diplomei de
licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în
sesiunea 2016/2017, vor depune adeverința de absolvire, în original. Această adeverință va fi
înlocuită cel târziu până la data încetării termenului de valabilitate a ei cu diploma
corespunzătoare, în original.
(2) Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului
prin prezentarea la Institutul de Studii Doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea
confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin
prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria facultății de care aparține conducătorul de
doctorat (conform http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/distributia-locurilor-oferite-pentru-concursul-
5/6
de-admitere/), iar cuantumul taxei este afișat la adresa http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/taxele-destudii-pentru-doctoranzii-pe-locuri-cu-taxa/
(3) Candidații care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei anunțate pentru
desfășurarea confirmărilor pierd dreptul de înmatriculare iar locurile bugetate rămase
neocupate vor fi ocupate prin glisarea pe ele a candidaților care au confirmat ocuparea locurilor
cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor notelor obținute la probele de concurs

Attachments:
Download this file (RezultateAdmitereDoctorat.pdf)RezultateAdmitereDoctorat.pdf[ ]765 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11