Istoric

law 01Începuturile învăţământului juridic din Cluj datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Timp de peste trei secole acesta s-a desfăşurat în limbile latină, germană şi maghiară. Începând cu anul 1919, după unirea Transilvaniei cu România, predarea se face în limba română. Printre primele cadre didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Daciei Superioare s-au remarcat personalităţi cu renume în domeniul dreptului, precum: prof. Victor Onişor, autor al primului manual de drept administrativ complet din ţară, prof. Traian Pop, penalist şi criminolog cu o vastă activitate în cele două domenii, prof. Romulus Boilă, specialist in dreptul constituţional, Ion Cătuneanu, profesor de drept roman, Vasile Dimitriu, profesor de drept comercial şi primul rector ales al universităţii clujene, Camil Negrea, profesor de drept civil local şi, de asemenea, rector al universităţii, Emil Haţieganu, fost membru de onoare al Academiei Române.

În 1934 Facultatea de Drept din Oradea s-a unit cu cea din Cluj. Colectivul profesoral s-a completat atunci cu cadre didactice de valoare, dintre care s-au remarcat prof. Aurelian Ionaşcu, prolific autor în domeniul dreptului civil, prof. Eugeniu Speranţia, autor al unor lucrări de referinţă în istoria fiosofiei juridice, sociologie şi logică juridică, prof. George Sofronie, autor al unor importante lucrări de drept internaţional public, prof. Victor Cădere, care a fost ales membru corespondent al Institutului Franţei. În perioada interbelică au devenit profesori ai universităţii clujene şi alte personalităţi remarcabile care au publicat cărţi şi articole în Franţa, Germania, Italia şi alte ţări europene, fiind cunoscuţi şi apreciaţi în mediul academic internaţional. Tot atunci a început să activeze, la catedrele de drept constituţional şi administrativ, prof. Tudor Drăganu, care a devenit unul dintre cei mai reputaţi autori în aceste domenii, fiind ales, după război, preşedinte sau vicepreşedinte al mai multor organizaţii internaţionale.

În vara anului 1940, în urma Dictatului de la Viena, Facultatea de Drept, împreună cu alte facultăți ale universității clujene, s-a mutat la Sibiu. După reintegrarea Transilvaniei de Nord în România, universitatea a revenit la Cluj, începând cu anul universitar 1945-1946. Pentru o perioadă de timp, în Cluj au funcționat două facultăți de drept, în cadrul celor două universități: "Victor Babeș", cu predare în limba română, și "Janos Bolyai", cu predare în limba maghiară. Cele două universități, respectiv cele două facultăți de drept, s-au unit în anul 1959.

De-a lungul perioadei postbelice, cadre didactice de prestigiu au continuat tradiția școlii juridice clujene, predând, alături de disciplinele tradiționale, o serie de discipline noi, publicând numeroase cursuri, tratate, monografii, studii.

După 1989, în contextul profundelor transformări politice și sociale pe care le parcurge România, și în Facultatea de Drept au avut loc schimbări majore. A crescut spectaculos numărul de studenți și au fost angajate noi cadre didactice de valoare. S-a restructurat curricula universitară, înnoindu-se și diversificându-se oferta de cursuri, conținutul acestora, precum și metodele de predare-învățare. Au fost inițiate noi programe universitare, respectiv secția de Drept comunitar, la nivel licență, precum și trei programe de masterat. S-a dezvoltat profilul multicultural al facultății, crescând numărul studenților ce aparțin diferitelor etnii din România, oferindu-se cursuri în limbi de circulație internațională, precum și în limba maghiară. Beneficiind de larga deschidere internațională a Universității "Babeș-Bolyai", Facultatea de Drept și-a amplificat relațiile de colaborare cu universități europene și americane, în cadrul unor programe cu finanțare din partea Uniunii Europene, a Băncii Mondiale și a altor instituții.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11