simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2017 - nivel master

LISTA SPECIALIZĂRILOR DE MASTERAT la care se organizează admitere în anul 2017:

Ştiinţe penale şi criminalistică /cu frecvenţă/ limba română/ 2 semestre /Cluj-Napoca

Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor /cu frecvenţă/ limba română/ 2 semestre /Cluj-Napoca

Instituţii de drept privat /cu frecvenţă/ limba română/ 2 semestre /Cluj-Napoca

Drept privat comparat(Droit privé comparé)/cu frecvenţă/ limba franceza/ 2 semestre /Cluj-Napoca

Drept privat al Uniunii Europene/cu frecvenţă/ limba maghiară/ 2 semestre /Cluj-Napoca

Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/cu frecvenţă/limba engleză/2 semestre/Cluj-Napoca

 IMPORTANT !

La admitere se pot inscrie doar absolvenţii având durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta.

CALENDAR ADMITERE MASTER, sesiunea septembrie 2017

Înscrieri –6-8 septembrie 2017, intre orele 9-12, biroul P3

Proba scrisă / interviu- 11 septembrie 2017

Afişarea rezultatelor – 15 septembrie 2017

Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora – 16-17 septembrie 2017

Confirmarea locurilor, redistribuiri – 18-20 septembrie 2017 intre orele 9-12,biroul P3

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

Ştiinţe penale şi criminalistică - locuri bugetate - 25 / cu taxă - 25

Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor - locuri bugetate - 21/ cu taxă - 25

Instituţii de drept privat - locuri bugetate -20 / cu taxă - 25

Drept privat comparat(Droit privé comparé)-locuri bugetate - 8/ cu taxă - 25

Drept privat al Uniunii Europene - locuri bugetate - 9 / cu taxă - 25

Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor- locuri bugetate - 15/ cu taxă - 25

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

CRITERII DE ADMITERE:

La specializările: Instituţii de drept privat şi Ştiinţe penale şi criminalistică , admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată pentru fiecare specializare.

La specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor admiterea se va face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare) .

La specializarea Drept privat comparat admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză (proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS

La specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

La specializarea Drept privat al Uniunii Europene, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).

PROCEDURĂ

În acest an înscrierea la concursul de admitere LA MASTER presupune parcurgerea următorilor paşi :

1.Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: https://admitere.law.ubbcluj.ro

2.Achitarea taxelor de înscriere şi procesare

3.Depunerea dosarului cu actele prevazute mai jos

4. Prezentarea la examenul/interviul de admitere

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE LA MASTERAT

INAINTE DE A DEPUNE DOSARUL VA TREBUI SA VA INSCRIETI ONLINE PE SITE - https://admitere.law.ubbcluj.ro

1.Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original sau copie legalizata.

2. Foaia matricola de la liceu, in original sau copie legalizată.

3. Diploma de licenţă original sau copie legalizata.

4. Suplimentul la diploma sau foaia matricolă in original sau copie legalizata.

Absolvenţii din promoţia 2017 pot prezenta în locul diplomei de licenţă şi a foii matricole o adeverinţă din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studiu din facultate.

5.Copie simplă de pe certificatul de competenţă lingvistică - OBLIGATORIU pentru toate masteratele.

6.Certificatul de naştere în copie legalizată.

7.Copie simplă buletin/carte de identitate.

8.Două fotografii tip buletin de identitate.

9.Chitanţa de plată a taxelor de înscriere (250 lei- se achită la casieria facultăţii -biroul P 5).

 Dosar plic

Daca este cazul - Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de inscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate); - se va achita doar taxa de 30 lei

Alte acte (în funcţie de specializarea masteratului)

10. Situaţie şcolară - pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

11. Curriculum vitae (format Europass):

- în limba franceză – pentru specializarea Drept privat comparat 

- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene 

- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor 

- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

11. Scrisoarea de intenţie :

- în limba franceză – pentru specializarea Drept privat comparat 

-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene 

-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/

- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

12. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor.

OBLIGATORIU PENTRU  TOATE MASTERATELE 
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B2 sau min. 17 de puncte din Cadrul european comun de referinţ㠏al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii.

Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale

Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare

Date de contact:

FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
sala P3
str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Pentru ADMITEREA cetăţenilor din statele membre UE,SEE,CF , precum si cetăţenii din statele non UE ,candidatii se vor adresa pentru procedura de înscriere/echivalarea Centrului de Cooperari Internaţionale UBB (str. Avram Iancu nr.68) - http://cci.ubbcluj.ro/ - persoană de contact : - Corina TODEA,

Attachments:
Download this file (Brosura admitere master 2017.pdf)Brosura admitere master 2017.pdf[ ]92 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11