Ioana Curt

 

 

 

 

 

Studii

[ 2013 – 2020 ] Doctorat în drept

Şcoala Doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Teza de doctorat: Contribuția victimei la producerea rezultatului în dreptul penal, sub coordonarea prof. dr. Florin Streteanu

 

[ 2011 – 2012 ] Masterat, Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

 

[ 2012 ] Diplome de Droit Comparé (Premier Cycle)

Faculté International de Droit Comparé, Strasbourg, Franţa

 

[ 2007 – 2011 ] Licenţă în drept

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

 

[ 2003 – 2007 ] Bacalaureat

Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Cluj-Napoca, România

 

Stagii de pregătire şi documentare

  • Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg, Germania, 1-31 iulie 2015. 

 

Activităţi didactice la Facultatea de Drept

  • Drept penal, partea generală;
  • Drept execuțional penal.

 

Domenii de cercetare

  • Drept penal, partea generală;
  • Drept execuţional penal.

 

Publicaţii

a) cărţi şi capitole în cărţi

1. A. Rîşniţă, I. Curt, Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;

2. F. Streteanu, D. Niţu, I. Curt, Romania, în A. Bernardi (ed.), A. Martufi (coord.), Prison overcrowding and alternatives to detention. European Sources and national legal systems, Ed. Jovene, Napoli, 2016;

3. I. Curt, B. Neamțu, D. C. Dragoș, F. Streteanu, Romania national report, în T. Marguery (ed.), Mutual Trust under Pressure the Transferring of Sentenced Persons in the EUTransfer of Judgments of Conviction in the European Union and the Respect for Individual’s Fundamental Rights, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2018;

4. I. Curt, Contribuția victimei la producerea rezultatului în dreptul penal, Ed. Hamangiu, București, 2021;

5. I. Curt, Aplicabilitatea consimțământului persoanei vătămate în cazul „luptelor” mutualmente acceptate, soldate cu vătămarea integrității fizice, în L. Bercea (ed.), Liber amicorum Viorel Pașca 70. Reforma reformei legislației penale, Ed. Universul Juridic, București, 2021; 

6. I. Curt, Raportul de cauzalitate în cazurile de malpraxis medical, în V. Diaconiță (ed.), Răspunderea în cazurile de malpraxis medical. Aspecte de drept substanțial și procedural, Ed. Solomon, București, 2022;

7. I. Curt, Dreptul penal al viitorului: un drept racordat la descoperirile din neuroștiințe, în L. M. Stănilă (ed.), Dreptul penal al viitorului. Generații, Ed. Universul Juridic, București, 2022.

b) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal

1. I. Curt, Raportul de cauzalitate în lumina actualelor sale proiecţii intradogmatice (I), în Caiete de Drept Penal nr. 1/2012;

2. I. Curt, Raportul de cauzalitate în lumina actualelor sale proiecţii intradogmatice (II), în Caiete de Drept Penal nr. 2/2012;

3. I. Curt, A. Pop, Analiza practicilor anticoncurenţiale din perspectiva represiunii penale a acestora, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2012;

4. A. Rîşniţă, I. Curt, Renunţare la aplicarea pedepsei. Posibilitatea achitării pentru lipsa de pericol social al unei infracţiuni, conform art. 19 din Legea nr. 255/2013. Incidenţa art. 9 alin. (2) din Legea nr. 187/2012. Criteriile avute în vedere de instanţă pentru aprecierea inoportunităţii stabilirii unei pedepse. Posibilitatea pronunţării unei soluţii de renunţare la aplicarea pedepsei, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 4/2014;

5. I. Curt, Fătul ca subiect pasiv în reglementarea noului Cod penal, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2015;

6. I. Curt, Confluența de riscuri - efectele contribuției concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2019;

7. I. Curt, Succesiunea de riscuri - efectele contribuției ulterioare a victimei asupra răspunderii penale a autorului, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2019.

c) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate

1. I. Curt, Izvoarele poziţiei de garant în reglementarea Noului Cod penal, în Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor şi studenţilor în drept, Timişoara, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;

2. I. Curt, Distincția între cooperarea la autopunerea în pericol cu intenție și punerea în pericol a unui terț acceptată de acesta, în Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019.

 

Conferinţe

1. I. Curt, Izvoarele poziţiei de garant în reglementarea Noului Cod penal, prezentare în cadrul Conferinţei internaţionale a doctoranzilor şi studenţilor în drept, 15 mai 2015, Timişoara, România;

2. I. Curt, Prison overcrowding and alternatives to detention. Comparing national experiences – the Romanian experience, prezentare în cadrul Conferinţei internaționale Prison Overcrowding and Alternatives to Detention, 28 mai 2015, Cluj-Napoca, România;

3. I. Curt, Punishment in Romania, prezentare în cadrul conferinţei internaționale Imprisonment in the Balkans – 2nd annual conference of the Max Planck partner group for Balkan Criminology, 17-19 septembrie 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

4. I. Curt, Romania country report, prezentare în cadrul conferinţei internaționale The Transferring of Prisoners in the EU: Mutual Trust Under Pressure, 26 ianuarie 2018, Utrecht, Țările de Jos;

5. I. Curt, Confluența de riscuri – efectele contribuției concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului, prezentare în cadrul Conferinţei naționale a doctoranzilor în drept penal și procedură penală, 26 – 27 octombrie 2018, Cluj-Napoca, România;

6. I. Curt, Distincția între cooperarea la autopunerea în pericol cu intenție și punerea în pericol a unui terț acceptată de acesta, prezentare în cadrul Conferinţei internaţionale a doctoranzilor în drept, 21 iunie 2019, Timişoara, România;

7. I. Curt, Raportul de de cauzalitate în cazurile de malpraxis medical, prezentare online în cadrul conferinței naționale „Răspunderea în cazurile de malpraxis medical”, organizată în 12 noiembrie 2021 de Facultatea de Drept a Universității din București, România.

 

Proiecte de cercetare

1. Beneficiară, în cursul anului universitar 2014-2015,​ a bursei de cercetare doctorale POSDRU/159/1.5/S/132400, ​titlul proiectului: ​​„T​ineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional"​, sprijin financiar oferit de Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat prin Fondul Social European;​
 
2. Membru în cadrul proiectului „​Prison overcrowding and alternatives to detention​"​, finanţat de Comisia Europeană (JUST/2013/JPEN/AG/4539);
 
3. Membru în cadrul proiectului „​Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection", finanţat de Comisia Europeană (JUST/2014/JCOO/AG/CRIM/7755​);​
 
4. Expert documentare și asistență juridică pentru cetățeni în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridica pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, finanțat din fonduri europene nerambursabile (SIPOCA 377_ID MYSMIS 111830);
 
5. Expert jurist criminolog în cadrul proiectului SECURE „Servicii pentru elaborarea unui studiu (cu 3 componente sociologice) a cauzelor recidivei în România, un document de politici publice și un plan de acțiune pentru prevenirea recidivei în România”, finanțat prin Programul „Justiție”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

 

Limbi străine cunoscute

  • Engleză;
  • Franceză.

 

Membru al unor instituţii naţionale / internaţionale

  • Membru al Baroului Cluj.

 

Contact:

Facultatea de Drept,
Str. Avram Iancu, nr. 11, 400089, birou nr. 119, Cluj-Napoca.
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11