Programe de studii

law 01Facultatea oferă un program de studii principal cu durata de 4 ani (atât la învăţământ cu frecvenţă - IF, cât şi la învăţământ la distanţă - ID), conducând la obţinerea licenţei în drept.

De asemenea, sunt organizate mai multe programe de masterat:

 • Instituţii de drept privat,  
 • Stiinţe penale şi criminalistică,
 • Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor,
 • Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară),
 • Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and Comparative Business Law (în limba engleză).

Facultatea oferă posibilitatea de a pregăti doctoratul în următoarele domenii:

 • Drept civil
 • Drept comercial
 • Drept penal
 • Drept penal special
 • Drept procesual penal
 • Drept roman
 • Drept administrativ
 • Criminalistică

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT:

 • Prof.dr. Mircea Bob-Bocșan
 • Prof.dr. Radu N. Catană
 • Prof.dr. Dacian Dragoş
 • Prof.dr. Gheorghiţă Mateuţ
 • Prof.dr. Florin Streteanu
 • Prof.dr. Paul Vasilescu
 • Prof.dr. Ioana Vasiu
 • Prof. dr. Sergiu Bogdan
 • Prof.dr. Ionuț Popa
 • Prof. dr. Ovidiu Podaru
 • Conf. dr. Sorin Alămoreanu

Absolvenţii Facultăţii de Drept pot ocupa diferite posturi, şi anume:

 • magistraţi (judecători şi procurori);
 • auxiliari în magistratură (asistenţi judiciari, executori judecătoreşti, conducători carte funciară, grefieri,secretari la instanţele judecătoreşti şi parchete);
 • avocaţi şi secretari ai acestora în cadrul societăţilor civile de avocatură sau a cabinetelor individuale; notari publici şi secretari ai acestora;
 • consilieri juridici la societăţi comerciale, regii autonome sau companii naţionale;
 • funcţionari în administraţia publică centrală şi locală;
 • manageri sau consilieri ai propriilor firme;
 • experţi pe lângă instituţii guvernamentale sau non-guvernamentale;
 • lucrători în poliţie şi serviciile de securitate;
 • orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică.

În cadrul facultăţii funcţionează două departamente, şi anume:

în care îşi desfăşoară activitatea aproximativ 40 de cadre didactice.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11