Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 1/2015

CUPRINS CDP 1/2015

 

I. DOCTRINĂ
Lucian Criste, Necesitatea instituirii unor remedii eficiente în cazul depăşirii duratei rezonabile a procesului penal. Contestaţia privind durata procesului penal – remediu efectiv sau improvizaţie legislativă?
Ionuţ Borlan, Procedura audierii anticipate: abordarea convențională a unui transplant de procedură adversială într-un sistem continental
Sorina Vîlcu, Întreruperea cursului sarcinii - congruenţă de drepturi şi orgolii
Dan Moroşan, Participaţia improprie. Aspecte generale, modalităţi, chestiuni problematice

 

II. JURISPRUDENŢĂ
Florin Streteanu, Aplicarea în timp a deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale. Notă critică
(ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 21/2014)

 

III. INFO
Magdalena Roibu, Conferinţa Internaţională Bienală, Ediţia a X-a
(Timişoara, 17-18.10.2014)

 

IV. CURIER PENAL
1 ianuarie – 28 februarie 2015
(Oana Dimitriu)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11