Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 4/2014

CUPRINS CDP 4/2014

 

I. DOCTRINĂ
Gheorghiţă Mateuţ, Dreptul la apărare şi avocatul, subiect procesual distinct în procesul penal – elemente de noutate în Codul de procedură penală actual
Voicu Puşcaşu, Circumstanţele agravante în reglementarea din noul Cod penal
George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II)

 

II. JURISPRUDENŢĂ
Cristian-Valentin Ştefan, Individualizarea judiciară a pedepsei. Note de jurisprudenţă
Ioan-Paul Chiş, Soluţionarea laturii civile în procesul penal în caz de dezincriminare. Situaţii tranzitorii (Trib. Bucureşti, Secţia I penală, decizia nr. 164/A/2014)

 

III. CURIER PENAL
1 septembrie – 31 decembrie 2014
(Oana Dimitriu)

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11