Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 1/2014

CUPRINS CDP 1/2014

 

I. DOCTRINĂ
Ionuţ Borlan, Amânarea aplicării pedepsei în dreptul penal român
Mândru Iancu, Graţierea în reglementarea noului Cod penal
Alexandru Rîşniţă, Unele reflecţii cu privire la aplicabilitatea art. 31 alin. (1) lit. c) din Statutul Curţii Penale Internaţionale
Bogdan Dumitru Moloman, Aspecte referitoare la răspunderea penală a minorului în noul Cod penal

 

II. RECENZII
Mihail Udroiu – Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal
(Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014, 424 pagini)
Ioana Curt

 

III. CURIER PENAL
1 aprilie – 15 martie 2014
(Oana Dimitriu)

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11