Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 3/2013

CUPRINS CDP 3/2013

I. DOCTRINĂ
Floin Streteanu, Aspecte privind aplicarea în timp a legii penale în condiţiil intrării în vigoare a Noului Cod penal
Teodora-Cătălina Godîncă-Herlea, Măsurile asigurătorii luate în cursul urmăririi penale asupra bunurilor persoanelor juridice
Anca Mărgineanu, Combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile
Ionuţ Borlan, Problema reiterării actelor de executare specifice infracţiunilor cu rezultat indivizibil. Unitate sau pluralitate de infracţiuni?
Ada Tetean Vinţeler, Unele consideraţii privind reglementarea la nivel european a comisiei rogatorii internaţionale în comparaţie cu comisia rogatorie clasică reglementată de dreptul intern
Delia Ştefana Tocală, Traficul de persoane – reglementare europeană. Comparaţii

II. CURIER PENAL
1 iulie – 30 septembrie 2013
(Oana Dimitriu)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11