CDP 3/2013

CUPRINS CDP 3/2013

I. DOCTRINĂ
Floin Streteanu, Aspecte privind aplicarea în timp a legii penale în condiţiil intrării în vigoare a Noului Cod penal
Teodora-Cătălina Godîncă-Herlea, Măsurile asigurătorii luate în cursul urmăririi penale asupra bunurilor persoanelor juridice
Anca Mărgineanu, Combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile
Ionuţ Borlan, Problema reiterării actelor de executare specifice infracţiunilor cu rezultat indivizibil. Unitate sau pluralitate de infracţiuni?
Ada Tetean Vinţeler, Unele consideraţii privind reglementarea la nivel european a comisiei rogatorii internaţionale în comparaţie cu comisia rogatorie clasică reglementată de dreptul intern
Delia Ştefana Tocală, Traficul de persoane – reglementare europeană. Comparaţii

II. CURIER PENAL
1 iulie – 30 septembrie 2013
(Oana Dimitriu)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11