Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 2/2013

CUPRINS CDP 2/2013

 

I. DOCTRINĂ
Corina Unguraş, Dreptul acuzatului de a avea acces la dosarul cauzei, din perspectivă europeană şi naţională
Diana Horge, Joint Criminal Enterprise – o nouă formă de răspundere în dreptul penal internaţional?
Alexandru Rîşniţă, Amânarea aplicării pedepsei în noul Cod penal
Cristina Tomuleţ, Temelia principiului legalităţii. Studiu de caz: dreptul internaţional penal

II. RECENZII
Victor Văduva – Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Jurisprudenţă comentată
(Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, 429 pagini)
Daniel Niţu

III. CURIER PENAL
1 aprilie – 30 iunie 2013
(Oana Dimitriu)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11