CDP 2/2013

CUPRINS CDP 2/2013

 

I. DOCTRINĂ
Corina Unguraş, Dreptul acuzatului de a avea acces la dosarul cauzei, din perspectivă europeană şi naţională
Diana Horge, Joint Criminal Enterprise – o nouă formă de răspundere în dreptul penal internaţional?
Alexandru Rîşniţă, Amânarea aplicării pedepsei în noul Cod penal
Cristina Tomuleţ, Temelia principiului legalităţii. Studiu de caz: dreptul internaţional penal

II. RECENZII
Victor Văduva – Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Jurisprudenţă comentată
(Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, 429 pagini)
Daniel Niţu

III. CURIER PENAL
1 aprilie – 30 iunie 2013
(Oana Dimitriu)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11