Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 3/2011

CUPRINS CDP 3/2011

 

I. DOCTRINĂ
Johanna Rinceanu, Viitorul custodiei de siguranţă (Sicherungsverwahrung) în Germania
Flaviu Ciopec, Cezura judiciară sau despre un exerciţiu de [in] / [re]spiraţie în procesul penal român
Iulian Alexander Stoia, Scurte consideraţii privind art. 85 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Andrei Maxim, Falsul şi frauda informatică
George Zlati, Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv

 

II. RECENZII
Richard Vogler, Barbara Huber (coord.) – Criminal Procedure in Europe
(Editura Duncker & Humblor, Berlin, 2008, 656 pagini)
(Daniel Niţu)

 

III. CURIER PENAL
(Oana Dimitriu)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11