Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 2/2011

CUPRINS CDP 2/2011

 

 

I. DOCTRINĂ
Iulian Alexander Stoia, Actele de terorism în legislaţia penală română
Hunor Kádár, Protecţia martorilor în lumina noului Cod de procedură penală
Andra-Roxana Ilie, Noţiunea de „pedeapsă" în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
George Zlati, Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat
Mirela Carmen Dobrilă, Înşelăciunea şi traficul de influenţă. Delimitări

 

II. JURISPRUDENŢĂ
Introducerea de droguri în ţară. Transportul acestora pe teritoriul ţării şi încercarea de scoatere de droguri din ţară. Relaţia dintre traficul de droguri şi traficul internaţional de droguri. Posibilitatea reţinerii unui concurs de infracţiuni între cele două (ICCJ, Secţia penală, decizia nr. 4150 din 11 decembrie 2009), cu notă critică de Andrei Maxim

 

III. RECENZII
Dalina Groza – Libertatea de apreciere a judecătorului în materia sancţiunilor şi măsurilor neprivative de libertate (Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011, 496 pagini)
(Iulian Alexander Stoia)

 

IV. CURIER PENAL
(Oana Dimitriu)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11