Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 4/2010

CUPRINS CDP 4/2010

 

I. DOCTRINĂ
Elek Balázs, Câteva posibilităţi privind utilizarea expertizei specialistului în psihologie în evaluarea depoziţiilor în cadrul procedurii penale
Gyula Fábián, Perspectivele creării unei Procuraturi Europene după intrarea în vigoarea a Tratatului de la Lisabona
Gianina-Viorica David, Despăgubirea victimelor infracţiunilor potrivit Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
Iulian-Alexander Stoia, Unele consideraţii privind circumstanţele agravante prevăzute de art. 75 alin. (1) lit. a), b) teza I şi c) din Codul penal
Iacob-Cătălin Marcu, Infracţiunea de încălcare a solemnităţii şedinţei
Paul Chiosac, Raportul dintre infracţiunea de violare de domiciliu şi infracţiunea de furt calificată prevăzută de art. 209 alin. (1) lit. i) din Codul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ
Internarea nevoluntară în scopul expertizării psihiatrice a acuzatei întemeiat pe baza prevederilor art. 117 C.proc.pen. Caracterul nelegal al acesteia (Curtea de Apel Cluj, secţia penală, decizia nr. 499/R/2010 din 17 iunie 2010) cu notă de Sergiu Bogdan şi Doris Alina Şerban

 

III. RECENZII
Mihail Udroiu – Drept penal. Partea generală. Partea specială
(Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010, 456 pagini)
(Iulian Alexander Stoia)

 

IV. INFO
Eroarea Medicală – efecte juridice şi sociale, Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2010
(Emanuel Bondalici)

 

V. CURIER PENAL
(Oana Dimitriu)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11