Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 2/2009

CUPRINS CDP 2/2009

 

I. ACTE NORMATIVE RECENTE
Diana Ionescu, Legea nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (II)

 

II. Doctrină
Redacţia, Cuvânt înainte
Secţiunea I - Dreptul penal si combaterea corupţiei
Laura Ştefan, Bariere în calea anchetelor penale
Holger Haibach, Imunitatea parlamentară în Germania

 

Secţiunea a II-a – Evoluţii actuale în dreptul penal român
Florin Streteanu, Proiectul noului Cod penal şi reconfigurarea teoriei infracţiunii în dreptul român
Valerian Cioclei, Aspecte privind logica pedepselor în noul Cod penal
Mihail Udroiu, Principiile fundamentale ale procedurii penale în proiectul noului Cod: Perspective către un nou model de proces penal
Sergiu Bogdan, Incriminarea conflictului de interese

 

Secţiunea a III-a - Incidenţa dreptului comunitar asupra dreptului penal, în contextul integrării României în Uniunea Europeană
Helmuth Satzger, Influenţa dreptului european asupra sistemului de
drept penal românesc şi german
Octavian Paşcu, Protecţia drepturilor omului în dreptul
penal comunitar prin principiul legalităţii. Tendinţele actuale în legislaţiile naţionale,
în jurisprudenţa CEDO si în dreptul comunitar
Frank Zimmermann, Probleme de aplicare a cerinţelor comunitare în sistemul
naţional de drept penal

 

III. RECENZII
Sergiu Bogdan, Drept penal. Partea specială
(Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 463 pagini)
(Doris Alina Şerban)
Curtea de Apel Cluj, Buletinul jurisprudenţei, Culegere de practică judiciară în materie penală pe anul 2007
(Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 453 pagini)
(Betinio Diamant, Elena Blându)
Fany Soledad Quispe Farfán, Magister en Derecho con Mención en Ciencias Penales, La Libertad de declarar y el derecho a la no incriminación,
(Palestra Editores, Lima, 2002, 145 pagini)
(Betinio Diamant)

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11