Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 1/2008

CUPRINS CDP 1/2008

 

I. DOCTRINĂ
Florin Streteanu, Câteva consideraţii privind mandatul european de arestare
Dan-Sebastian Chertes, Unele aspecte privind protecţia penală a dreptului la mediu sănătos
Paul Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare
Sonia Almaş, Infracţiunile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Krisztina Karsai, Tendinţe noi în dreptul penal european
Ion Rusu, Analizǎ generalǎ şi observaţii critice asupra prevederilor Capitolului 1, Titlul VII din Anteproiectul noului Cod penal. Propuneri de modificare şi completare
Daniel Soare, Unele consideraţii privind raportul juridic de conformare
Bucur-Iulian Dediu, Aspecte teoretice şi practice privind regimului juridic al pedepselor aplicabile infractorilor minori

 

II. JURISPRUDENŢĂ
Tâlhărie comisă într-o locuinţă sau în dependinţe (ICCJ, Secţiile Unite, decizia nr. XXXI/2007),
cu notă de Sergiu Bogdan şi Anamaria Petre
Fals în declaraţii. Declaraţie dată de mandatar în faţa notarului public (C.A. Cluj, secţia penală, decizia nr. 409/R/2007), cu notă critică de Sergiu Bogdan

 

III. RECENZII
An Introduction to the International Criminal Court, William A. Schabas
Cambridge University Presss, Cambridge, 2001, republicată în 2003, 406 p.
(Daniel Niţu)

 

IV. INFO
Procurori, democraţie şi stat de drept – Reflecţii asupra revizuirii statutului procurorului în România – Bucureşti, 28-29 septembrie 2007 (Diana Ionescu)
Prima Conferinţă Mondială de Drept Penal, Guadalajara (Mexic), 18-22 noiembrie 2007 (Florin Streteanu)
Curs de specializare în drept penal european – „Cooperarea europeană în materie penală: probleme şi perspective" - Siracusa, 24 octombrie – 4 noiembrie 2007 (Cristian Miheş)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11