Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 4/2007

CUPRINS CDP 4/2007

 

I. DOCTRINĂ
Daniel Niţu, Consecinţele jurisprudenţei Pinochet asupra imunităţii şefului de stat
Dirk Clausmeier, Sancţionarea penală a negării Holocaust-ului pe Internet în Germania
Adina Cozi, Consideraţii privind analogia şi interpretarea extensivă în dreptul penal
Andrei Coman, Complicitatea şi infracţiunile corelative. Delimitări
Daniel Soare, Evoluţia conceptului de „agent provocator". Lipsa de valoare probantă a unor probe ce au fost obţinute prin utilizarea tehnicii provocării dirijate din perspectiva jurisprudenţei CEDO

 

II. JURISPRUDENŢĂ
Directiva 91/308/CEE. Prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor. Obligaţia impusă avocaţilor de a informa autorităţile competente despre orice fapt care ar putea indica o spălare de bani. Dreptul la un proces echitabil. Secretul profesional şi independenţa avocaţilor [Curtea de Justiţie Europeană (Marea Cameră), hotărârea din 26 iunie 2007, cauza C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles c. Consiliu, cu participarea Consiliului Barourilor din Uniunea Europeană, Ordre des avocats du barreau de Liège, acţiune preliminară formulată de Cour d'arbitrage (în prezent Cour constitutionnelle), Belgia] cu notă de Cosmin Flavius Costaş
Provocare. Puternică tulburare sau emoţie. Condiţii (ICCJ, secţia penală, decizia nr. 4038/2005) cu notă de Daniel Niţu

 

III. RECENZII
Introduction to International Criminal Law,
M. Cherif Bassiouni, Transnational Publishers, Inc., Ardsley, New York, 2003, 823 p. (Daniel Niţu)

 

IV. INFO
Primul Colocviu pregătitor al celui de-al XVIII-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal – La Coruña, Spania, 5-8 septembrie 2007 (Florin Streteanu)

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11