Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 2-3/2007

CUPRINS CDP 2-3/2007

 

I. DOCTRINĂ
Dalina Groza, Probaţiunea ca ansamblu de sancţiuni şi măsuri comunitare. Autoritatea de implementare. Dificultăţi de asimilare a probaţiunii în procedurile penale române
Miguel Ángel Boldova Pasamar, Mª Angeles Rueda Martín, Lupta împotriva criminalităţii organizate în Spania
Rodica Burduşel, Argumente în favoarea incriminării distincte a infracţiunii de constituire a grupului infracţional organizat
Paul Munteanu, Incidenţa cauzelor justificative în cazul infracţiunilor din culpă
Adrian Cârstea, Unele consideraţii privind tentativa la infracţiunea omisivă

 

II. JURISPRUDENŢĂ
People v. Edward Mitchell: Înlăturarea primei mărturisiri video a unui omor în istoria statului Illinois
[People v. Mitchell, C.A. Illinois 354 3d 396, 820 N.E.2d 1052, 1060 (1st Dist. 2004) şi People v. Mitchell, C.A. Illinois, nr. 1-02-1244, 2006 (1st Dist. Aug. 4, 2006)], cu notă de Steven W. Becker
Imunitate judiciară. Insulta comisă de o persoană, constând în introducerea unei acţiuni în justiţie prin care a cerut în mod abuziv punerea sub interdicţie a părţii vătămate, este lipsită de pericol social. Achitarea avocatului care a ajutat pe autoarea insultei la introducerea acţiunii în temeiul contractului de asistenţă juridică (Trib. Cluj, decizia penală nr. 435/2006), cu notă de Sergiu Bogdan

 

III. RECENZII
Internationales Strafrecht. Strafanwendgunsrecht. Volkerstrafrecht. Europaisches Strafrecht,
Kai Ambos, Verlag C.H. Beck, München, 2006, 491 p. (Daniel Niţu)

 

IV. INFO
Protecţia drepturilor omului în Europa: standarde minime pentru drepturile procedurale ale inculpaţilor/acuzaţilor şi ale apărării în procesele penale în Europa de sud-est. Conferinţă regională în sprijinul Preşedinţiei germane a Consiliului Uniunii Europene - Bucureşti, 13-15 mai 2007 (Diana Ionescu)

Anteproiectul Noului Cod penal

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11