Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5354
0264-405354
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

Potrivit art. 33 (1) din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii sunt exmatriculați în cazul neacumulării într-un an de studiu a cel puțin 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale.
Potrivit Art. 34 studenții exmatriculați din anul I nu se reînmatriculează.

Așadar, studenţii ANULUI 1 (2023-2024) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără educația fizică) vor fi exmatriculaţi.

Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2024-2025 sau în anii următori.

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR, MOBILITATE (transfer) sau PRELUNGIREA STUDIILOR se vor depune la Secretariatul ID, în perioada 2 – 13 septembrie 2024, în intervalul orar 9-12.

Formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății, la secțiunea Formulare tipizate.

PRECIZĂRI:

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

      Potrivit art. 30 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza Sistemului European de credite transferabile (ECTS), Promovarea unui an universitar este condiționată de obținerea a minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale înscrise în contractul anual de studii. În cele 30 de credite se includ creditele aferente disciplinelor înscrise în contractul de studii pentru cele două semestre ale anului universitar respectiv, creditele alocate practicii de specialitate (chiar și în cazul în care sunt alocate suplimentar celor 30/semestru), creditele aferente primei limbi străine (chiar și în cazul în care sunt alocate suplimentar celor 30/semestru), creditele obținute în avans și creditele disciplinelor nepromovate în anii anteriori și incluse în contractul anual de studii. În cele 30 de credite nu se includ creditele aferente disciplinelor facultative și creditele alocate disciplinei Educație fizică.”

Studenţii care în anul universitar 2023-2024 nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi, vor fi exmatriculați.

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE.

Taxele restante trebuie achitate până în data de 13 septembrie 2024.

Taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

Studenții anului I

Potrivit art. 33 (1) din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii sunt exmatriculați în cazul neacumulării într-un an de studiu a cel puțin 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale.
Potrivit Art. 34 studenții exmatriculați din anul I nu se reînmatriculează.

Așadar, studenţii ANULUI 1 (2023-2024) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără educația fizică) vor fi exmatriculaţi.

Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2024-2025 sau în anii următori.

2. În cazul întreruperii studiilor:

- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.

- întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării.

3. În cazul reluării studiilor:

- studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Începând cu anul universitar 2023-2024 (anul 1) taxa de școlarizare este de 5.000 lei.

4. În cazul mobilităţii (transferului):

A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la „ Învăţământ la Distanţă”, sau invers,  studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minim 60 de credite în anul precedent (2023-2024).

B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie:

Potrivit art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza Sistemului European de credite transferabile (ECTS), Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) numai studenţii din Consorțiile din care UBB și/sau facultățile fac parte (Universitatea din București, Academia de Studii Economice București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,  Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Dunărea de Jos din Galați și Universitatea Ovidius din Constanța), cu condiția ca aceștia să fie integraliști.

Mobilitatea internă definitivă se poate realiza după promovarea primului an de studii, numai la începutul anului universitar și până în primul semestru al ultimului an de studiu.

Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza Sistemului European de credite transferabile (ECTS) (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente).

- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.

- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei.

Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară.

5. În cazul studenților din anul IV de studii și/sau prelungirea studiilor care au rămas cu discipline restante (nepromovate), trebuie să depună cererea de prelungire a studiilor pentru anul universitar 2024-2025, în caz contrar vor fi exmatriculați. Prelungirea studiilor se poate acorda pe o durată de maxim 4 ani.

Începând de joi, 11 iulie 2024 se pot ridica adeverințele de licență din sesiunea Iulie 2024.

Studenții de la ID sunt rugați să își verifice situația personală în Academic Info (note finale după sesiunea de vară) iar în cazul în care există note nepreluate sau care nu apar deloc să sesizeze acest lucru titularilor de disciplină (dacă nota nu apare deloc) sau Secretariatului ID (dacă nota nu apare ca și finală), până cel târziu în 15 iulie 2024,

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11