Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

LICENŢĂ FEBRUARIE 2023

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2022-2023 va avea loc după următorul calendar:

Date licenţă februarie 2023:

 1. Înscrieri: 30 ianuarie – 3 februarie 2023

Înscrierile se vor face fizic, la sediul facultății, până vineri, 03.02.2023, ora 12:00.

 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 6 februarie 2023
 2. Contestații la barem: 7 februarie 2023
 3. Soluționarea contestațiilor la barem: 7 februarie 2023
 4. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 8 februarie 2023
 5. Depunerea contestațiilor: 9 februarie 2023
 6. Afișarea rezultatelor finale: 9 februarie 2023
 7. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 10 februarie 2023

  Înscrierile la examenul de LICENȚĂ se vor face fizic (personal), la sediul Facultății de Drept în perioada 30 ianuarie 2023 - 03 februarie 2023

  * IF (secretariat –parter , biroul P3 )  între orele 9-12

  * ID (secretariat, etajul 1, biroul 114) între orele 9-12

  Absolvenții din promoțiile anterioare anului 2020 care nu au adresa de mail…@law.ubbcluj.ro vor solicita prin email crearea unui user instituțional:

  pentru IF ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

  pentru ID (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

  Înainte de prezentarea la secretariat, absolvenții, UTILIZÂND EXCLUSIV CONTUL INSTITUȚIONAL  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  – vor încărca LUCRAREA DE LICENȚĂ (în format PDF) în formularul electronic de pe linkul https://forms.gle/DPMbkF6jgufCGizU9 (nu se printează lucrarea de licență)

  Acest formular va fi disponibil până la data de 03.02.2023, ora 11:59 a.m. (dimineața)

  Actele necesare (în original și copie sau copie legalizată), doar dacă originalele acestora nu sunt la dosarul personal al studentului depuse la secretariat.

  1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (formular atașat mai jos) - după listare, se va completa și semna
  2. DECLARAȚIE tip pe proprie răspundere, (formular atașat mai jos)- după listare, se va completa și semna
  3. DIPLOMA DE BACALAUREAT - în original și copie sau copie legalizată *Pentru studenții care au absolvit studiile în altă țară se prezintă - Actul de echivalare a studiilor
  4. FOAIA MATRICOLĂ (de la liceu) - în original și copie sau copie legalizată
  5. CERTIFICATUL de NAȘTERE - în original și copie sau copie legalizată
  6. CERTIFICATUL de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) -în original și copie sau copie legalizată
  7. CARTEA de IDENTITATE (cetățenii străini, de ex. din Rep. Moldova, pașaportul)- în original și copie sau copie legalizată
  8. ATESTAT/CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ (copie)-valabil
  9. FOTOGRAFII (2 foto color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă). Pe verso acestora trebuie trecut numele de familie și prenumele , pe fiecare bucată în parte, predate la secretariat într-un plic pe care va fi notat de asemenea numele de familie și prenumele studentului.
  10. Dovada ACHITĂRII TAXEI pentru cei care sunt la a treia prezentare la licență sau absolvenții promoţiilor 2019 şi anterioare 2019 (1.000 RON) Taxa se poate achita numerar la Casieria Facultății.

                                         Veți fi considerat înscris la Licență –februarie 2023

                             după primirea Legitimației de participare de la secretariat.

Din data de 11 iulie 2022 (ora 9-12) iar apoi din 12 iulie (ora 9-14) ,cu excepția zilei de 18 iulie 2022 când secretariatul va fi închis, se eliberează Adeverințele de licență.

Pot fi ridicate personal sau cu procură notarială.

Absolvenții vor avea asupra lor cartea de identitate. Mandatarii vor avea asupra lor , carte de identitate și procură. 

Adeverința înlocuiește Diploma de licență și este valabilă 1 an de la data eliberării.

Se eliberează într-un singur exemplar.

În atașament aveți comisiile  pentru susținerea lucrărilor de licență din data de 01 iulie 2022.

Susținerea lucrărilor se va desfășura față în față la sediul facultății.

Succes!

În atașament aveți procesul-verbal cu soluționarea contestațiilor la notele obținute- Licență iunie 2022

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11