simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

ATENȚIE

VĂ MAI  PUTEȚI ÎNSCRIE LA sesiunea de admitere -nivel licență din  cadrul Facultății  de Drept până MIERCURI, 15.07.2020 ORA 12:00 (amiază)

După această oră înscrierile vor fi sistate!

Pentru admiterea 2020-2021, nivel licență înscrierea candidaților și confirmarea locurilor se face ONLINE.

ORAR ÎNSCRIERI
9-14 iulie 2020, între orele 9;00-16:00
15 iulie 2020, între orele 9:00-12:00

IMPORTANT!!

În cazul unor erori observate la înscriere, candidații vor fi contactați telefonic sau prin email la telefonul/emailul furnizate de aceștia!.

Primirea emailului de confirmare poate dura maxim 24 de h de data finalizării înscrierilor. VEȚI PRIMI CONFIRMAREA PE EMAILUL DECLARAT ÎN FIȘA DE ÎNSCRIERE ( verificați si Spam-ul) Dacă nu ați primit mailul de confirmare în termenul de 24 de ore vă rugăm să ne contactați prin mail sau telefonic!


PAŞI NECESARI PENTRU ÎNSCRIERE:
1. Crearea unui cont Google, de tipul: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pe care îl puteţi utiliza pe toată perioada procesului de admitere.


2. Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: https://admitere.law.ubbcluj.ro/, urmată de listarea, semnarea şi scanarea acesteia.
*Vă rugăm completați cu atenție fișa de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat anul 1 sau toti anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
- candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță)
- candidații care optează pe locuri destinate celor proveniți din sistemul de protecție socială și romilor pot candida exclusiv pe acest tip de loc. Ierhizarea lor se va face la Universitatea Babeș-Bolyai
-candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și domiciliu în România pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță


3.Pregătirea documentelor în vederea înscrierii. Toate documentele din listă se vor scana individual.


4. Încărcarea documentelor - https://admitere.law.ubbcluj.ro/

5. Primirea unui e-mail de confirmare a înscrierii din partea Comisiei de Admitere, pe contul Google de la pct. 1.

Primirea emailului de confirmare poate dura maxim 24 de h de data finalizării înscrierilor. Dacă nu ați primit mailul de confirmare în termenul de 24 de ore vă rugăm să ne contactați prin mail sau telefonic!


DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII CARE VOR FI SCANATE ȘI ÎNCĂRCATE PE http://law.ubbcluj.ro/admitere :


1. Fișa de înscriere - scanată faţă-verso (un singur document pdf)
2. Declaraţia de autenticitate a actelor –  se găsește la secțiunea Documente -listată,semnată și scanată (un singur document pdf)
3. Diploma de bacalaureat/ diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă de absolvire; scanată faţă-verso (un singur document pdf)
4. Foaia matricolă (liceu); scanată faţă-verso (un singur document pdf)
5. Certificatul de naştere scanat faţă-verso (un singur document pdf)
6. Carte de identitate, scanată (un singur document pdf)
7. Adeverinţă medicală tip emisă în 2020 scanată (un singur document pdf)
8. Dovada plăţii taxelor de admitere, prin ordin de plată, scanată, inclusiv dovada scutirii sau reducerii de taxă, dacă este cazul (un singur document pdf);
* TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.
Taxa de înscriere este de 220 lei
Plata taxei se poate face prin :

- ordin de plată (prin orice bancă comercială din România), în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia obligatorie : numele candidatului și Facultatea de Drept- CUI: 4305849 ;

Îm cazul plății la bancă se va încărca ordinul de plată sau extrasul de cont

-  online pe platforma de plati UBB - https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/75

În cazul plății online,pe platforma UBB se va încărca mailul de confirmare a plății

ATENTIE- Candidatii care nu detin cont bancar romanesc vor face plata EXCLUSIV ONLINE pe platforma de plati a UBB

** Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei (vor încărca adeverința doveditoare alături de ordinul de plată -un singur document pdf)
***Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament (vor încărca actele doveditoare-un singur document pdf)


9. Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă), scanată (un singur document pdf).
10. Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută, scanată (un singur document pdf);
11. Pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei romilor (25 locuri pe UBB) - o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și cerere înscriere admitere etnie rromă – se găsește în secțiunea Documente (un singur document pdf)
12. Pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială care optează pentru locurile rezervate lor (10 locuri pe UBB) - documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și cerere înscriere, se găsește în secțiunea Documente (un singur document pdf)
13. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țarădovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor (un singur document pdf)
14. Alte acte, după caz - cetățenii din Republica Moldova vor încarca și pașaportul moldovenesc, absolvenții altor facultăți vor încărca diploma de licență, candidații căsătoriți vor încarca certificatul de naștere (un singur document pdf)

Pentru informații legate de admiterea  nivel licenta si inscrieri, vă rugăm să ne contactați la numere de telefon de mai jos, EXCLUSIV de luni până vineri între orele 9-11 și 14-16:
- 0264595504
- 0752695948
- 0752497508
- 0752694565
- 0264450443

-0264439126

Attachments:
Download this file (Declaratie autenticitate.pdf)Declaratie autenticitate.pdf[ ]548 kB

Pentru admiterea 2020-2021, nivel licență înscrierea candidaților și confirmarea locurilor se face ONLINE.

Pentru anul universitar 2020-2021, Facultatea de Drept organizează admitere la SPECIALIZAREA DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2020-2021

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET - români - 150 locuri

- maghiari -21 locuri

- rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 6 locuri

2. TAXĂ - români - 336 locuri

- maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) - taxă -100 locuri

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2020:

9 (ora 9:00 ) -15 iulie 2020  (ora 12:00)- înscrieri 

16 iulie 2020 - afişarea rezultatelor

17 iulie 2020 -depunerea contestațiilor și soluționarea acestora

18-23 iulie 2020 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate

24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 8 mai 2020, admiterea la Facultatea de Drept, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, după următoarele criterii de admitere:

Criterii de selecţie pentru absolvenţii de liceu:
- Media generală la examenul de bacalaureat

1. Criterii de departajare pentru absolvenţii de liceu:
a. Nota examenului scris la limba și literatura română obţinută la examenul de bacalaureat

b. Media generală a anilor de studiu din liceu

Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale și candidaților care care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat.

TAXA DE ȘCOLARIZARE -3600 lei/an

 ACTELE NECESARE

Candidații cetățeni români, cu act de identitate românesc , dar care au finalizat studiile în altă țară vor trebui să își ECHIVALEZE ÎNAINTE DE ÎNSCRIERE studiile (diploma de bacalaureat și foaia matricolă de la liceu).

Pentru echivalarea diplomei obţinute în străinătate:

-Centrul National pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor -https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

        SAU

-Centrul de Cooperari Internaţionale al UBB- persoană de contact - dna Corina TODEA -Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 /E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate pentru admiterea nivel licenţă la Facultatea de Drept

- secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105 (atașat găsiți documentul cu cererea și actele necesare echivalării)
Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

IMPORTANT

Candidații de etnie romă vor prezenta la înscriere , pe lângă actele menționate în Regulament și următoarele:

 - o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

- cerere de admitere (formularul atașat)

Pentru toate facultățile UBB sunt scoase la admitere 25 de locuri.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11