Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

Contractele de studii vor putea fi completate pe pagina personală doar începând cu data de 4 octombrie 2019.

Ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020 va avea loc în data de 29 septembrie 2019, ora 17,30, sala Auditorium Maximum, str. Emmanuel de Martonne, nr. 1.

Listele PROVIZORII privind IERARHIZAREA studenţilor anului 2 (2019-2020) au fost afişate pe site-ul Facultăţii de Drept azi, 24.09.2019.

Toți studenții de la BUGET trebuie să își confirme locul până miercuri, 25 septembrie 2019, la secretariatul de an, între orele 9-12, prin depunerea DIPLOMEI DE BACALAUREAT în ORIGINAL și prin semnarea unei declarații (formularul tipizat se găsește la secretariat sau atașat mai jos).

Dacă diploma de află deja la facultate, studenții trebuie să completeze doar declarația. Aceasta poate fi trimisă și pe adresa de e-mail a anului 1 (semnată și scanată).

În cazul studenţilor care sunt/au fost studenţi la altă facultate/specializare la Buget, va trebui adusă o adeverinţă de la cealaltă facultate în care să se specifice anii bugetaţi.

De asemenea, este afişată şi lista studenţilor care nu au acumulat numărul minim de credite şi care sunt propuşi pentru EXMATRICULARE.

CERERILE DE MOBILITATE (transfer) (în 2 exemplare), se vor depune la secretariat, în perioada 09-20 septembrie 2019, între orele 9:00 - 12:00.

CERERILE DE ÎNTRERUPERE DE STUDII sau RELUARE DE STUDII se vor depune la secretariat în perioada 09 – 20 septembrie 2019, între orele 9:00 - 12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:

  1. În cazul mobilităţii (transferului):

        Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.

        Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii (respectiv în anii 2 şi 3), la aceeași specializare.

        Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

        Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.

- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.

- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 100 lei.

Pe lângă cererea de transfer studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

* Pentru transferul la ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ în anul II (2019-2020)– studenţii anului I (2018-2019)- trebuie sa fie integralişti (să fi promovat toate examenele)!

  1. În cazul întreruperii studiilor:

- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.

  1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.

Aşadar, potrivit Art.26, studenţii anului I (2018-2019) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină și educația fizică) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2019-2020 sau în anii următori.

Pentru studenții din grupele 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109 examenul va fi joi 27 iunie 2019 de la ora 14 pe str. Avram Iancu, nr. 68, etaj V.

Recuperarea seminariilor la materia Drept internațional al U.E pentru grupa 120,An I, se va face în data de 02.04.2019 în sala 305 de la ora 14-16

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11