simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere master

Informaţii ce privesc concursul de admitere la masterat.

Pentru admiterea 2020-2021, nivel master înscrierea candidaților , desfășurarea probelor de admitere și confirmarea locurilor se face ONLINE.

ACCESAREA PLATFORMEI DE ÎNSCRIERE SE VA PUTEA FACE DOAR DUPA 1 SEPTEMBRIE 2020

PENTRU MASTER NU ESTE NECESARĂ PREÎNSCRIEREA, DOAR ÎNSCRIEREA ÎNTRE DATELE PREVĂZUTE MAI JOS

ORAR ÎNSCRIERI
7-8 septembrie 2020, între orele 9;00-16:00
9 septembrie 2020, între orele 9:00-12:00 (amiază)

PAŞI NECESARI PENTRU ÎNSCRIERE:
1. Crearea unui cont Google, de tipul: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pe care îl puteţi utiliza pe toată perioada procesului de admitere.

ATENȚIE - Absolvenții Facultății de Drept- promoția 2020 VOR UTILIZA LA ÎNSCRIERE CONTUL INSTITUȚIONAL

2. Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: https://admitere.law.ubbcluj.ro/, urmată de listarea, semnarea şi scanarea acesteia.- DUPĂ 1 SEPTEMBRIE 2020
*Vă rugăm completați cu atenție fișa de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile deoarece ulterior nu se pot face modificări.

În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat  un master  la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă
-candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și domiciliu în România pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă

3.Pregătirea documentelor în vederea înscrierii. Toate documentele din listă se vor scana individual. 

4. Încărcarea documentelor - https://admitere.law.ubbcluj.ro/

5. Primirea unui e-mail de confirmare a înscrierii din partea Comisiei de Admitere, pe contul Institutional de la pct. 1.

Primirea emailului de confirmare poate dura maxim 24 de h de data finalizării înscrierilor. Dacă nu ați primit mailul de confirmare în termenul de 24 de ore vă rugăm să ne contactați prin mail sau telefonic!

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII CARE VOR FI SCANATE ȘI ÎNCĂRCATE PE http://law.ubbcluj.ro/admitere :

1. Fișa de înscriere generată de platforma de înscrieri- scanată faţă-verso (un singur document pdf)
2. Declaraţia de autenticitate a actelor – se găsește la secțiunea Documente -listată,semnată și scanată (un singur document pdf)
3. Diploma de bacalaureat- scanată faţă-verso (un singur document pdf)
4. Foaia matricolă (liceu); scanată faţă-verso (un singur document pdf)
5. Diploma de licenţă sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2020)- scanată faţă-verso (un singur document pdf)
6 Suplimentul la diploma - scanat faţă-verso (un singur document pdf) -ÎN CAZUL ABSOLVENȚILOR 2020 NU ESTE NECESARĂ
7. Copie simplă de pe certificatul de competenţă lingvistică - scanat faţă-verso (un singur document pdf)
*Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţ㠏al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate mai jos si in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
8. Certificatul de naştere scanat(un singur document pdf)
9. Cartea de identitate, scanată (un singur document pdf)
10. Adeverinţă medicală tip emisă în 2020 scanată (un singur document pdf)
11. Dovada plăţii taxelor de admitere, prin ordin de plată, scanată, inclusiv dovada scutirii sau reducerii de taxă, dacă este cazul (un singur document pdf);
* TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.
Taxa de înscriere este de 220 lei
Plata taxei se poate face prin :
- ordin de plată (prin orice bancă comercială din România), în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia obligatorie : numele candidatului și Facultatea de Drept- CUI: 4305849 ;
Îm cazul plății la bancă se va încărca ordinul de plată sau extrasul de cont
- online pe platforma de plati UBB - https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/75
În cazul plății online,pe platforma UBB se va încărca mailul de confirmare a plății
ATENTIE- Candidatii care nu detin cont bancar romanesc vor face plata EXCLUSIV ONLINE pe platforma de plati a UBB
** Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei (vor încărca adeverința doveditoare alături de ordinul de plată -un singur document pdf)
***Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament (vor încărca actele doveditoare-un singur document pdf)
12. Alte acte, dacă este cazul - Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor (un singur document pdf)
CANDIDAȚII CU STUDII ÎN STRĂINĂTATE, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere .
Detalii legate de echivalare puteți obține:
- de la Centrul de Cooperări Internațional al UBB - CORINA TODEA - Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105 /Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

13. Alte acte, după caz - cetățenii din Republica Moldova vor încarca și pașaportul moldovenesc, absolvenții altor facultăți vor încărca diploma de licență, candidații căsătoriți vor încarca certificatul de naștere (un singur document pdf)


Alte acte (în funcţie de specializarea masteratului)
14. Curriculum vitae (format Europass): scanat faţă-verso (un singur document pdf)
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
15. Scrisoarea de intenţie : scanată faţă-verso (un singur document pdf)
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
16. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor. -scanat faţă-verso (un singur document pdf)

 

SPECIALIZĂRI MASTER:

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, limba maghiară, 2 semestre, învățământ cu frecvență
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență

6. DREPT PRIVAT COMPARAT, limba franceză ,2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializările „Instituţii de drept privat” şi „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise - TEST GRILA- ONLINE , în limba română, din tematica afişată pentru fiecare specializare;
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu ONLINE (50% pondere în evaluare);
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu ONLINE în limba maghiară (pe baza unei tematici).

*Tematica pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene se gaseste in sectiunea Documente sub denumirea de Tematica Cartea Drept privat al UE.
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu ONLINE în limba franceză (proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS)

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA - afișate în secțiunea Documente.

IMPORTANT !

- LA ADMITERE SE POT INSCRIE DOAR ABSOLVENŢII AVÂND DURATA STUDIILOR DE MINIM 4 ANI, NIVEL LICENTA.

- IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CALENDARUL ADMITERE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020:

- Înscrieri – 7 -8 septembrie (9-16) și  9 septembrie 2020 (9-12,amiază)- ONLINE
- Proba scrisă/ interviu – 10 septembrie 2020- ONLINE
- Afişarea rezultatelor – 12 septembrie 2020
- Perioadă de contestaţii – 12-13 septembrie 2020
- Soluţionarea contestaţiilor – 14 septembrie 2020
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 14-15 septembrie (9-16) 16 septembrie 2020 (9-12,amiază)- ONLINE
- Afişarea rezultatelor finale - 16 septembrie 2020

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

LOCURI DISPONIBILE

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT - buget -25 locuri / taxă -15 locuri
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ -- buget -25 locuri / taxă -15 locuri
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR-  buget -26 locuri / taxă -14 locuri
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE- buget -9  locuri / taxă - 31 locuri
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR-- buget -20 locuri / taxă -20 locuri

6. DREPT PRIVAT COMPARAT-  buget -5 locuri / taxă -35 locuri

 

Mai jos sunt afișate rezultatele finale, după redistribuire, ale concursului de admitere la master.

Candidați care , în urma redistribuirii, au fost admiși la buget, trebuie să depună la secretariat adeverința de licență/diploma de licență în original și diploma de bacalaureat în original până vineri, 4 octombrie 2019.

Pentru restituirea taxei,  candidați care , în urma redistribuirii, au fost admiși la buget, vor depune la secretariatul master, o cerere de restituire a taxei de 900 lei, un extras de cont pe numele studentului, o copie a actului de identitate până până vineri, 4 octombrie 2019.

PENTRU REZULTATELE DEJA AFIȘATE SE POATE FACE CONFIRMAREA LOCURILOR SAU REDISTRIBUIRE.

CONFIRMAREA şi REDISTRIBUIREA locurilor se va face până la data de 20 septembrie 2019 (în zilele lucrătoare), între orele 9-12 , la secretariatul master (biroul P3)

CONFIRMAREA
Cei admişi la BUGET vor trebui sa aducă :
- Diploma de bacalaureat in original
- Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă sau adeverinţa de licenţă (în cazul licenţiaţilor 2019)în original
- să semneze fişa de confirmare

Cei admişi la TAXĂ vor trebui :
- sa achite prima tranşă din taxa de şcolarizare – 900 ron – la Casieria facultăţii, între orele 9-12
- să semneze fişa de confirmare

 

REDISTRIBUIREA

Redistribuirea se poate cere doar pentru opţiunile exprimate initial in fisa de inscriere.

- candidaţii RESPINSI (dar care au obţinut minim nota 6,00 la examen)vor completa o fişă de redistribuire şi vor achita prima tranşă de 900 lei (pentru locurile la taxă)
- candidaţii ADMISI LA TAXA care doresc redistribuirea la buget vor completa şi fişa de redistribuire, pe lângă confirmarea locului cu taxă

 

CERERILE DE CĂMIN pentru studenţii admişi la master se pot depune în datele de 13 și 17-20 septembrie 2018, între orele 9-12 la secretariatul master (biroul p3, parter).

Formularele se găsesc la secretariat sau le puteți găsi atașate mai jos.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11