simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

CONFIRMAREA  pentru CANDIDAȚII ETNICI ROMÂNI din Republica Moldova se va face până luni, 23 iulie 2018, ora 12,00

Pentru confirmarea locului, candidații vor transmite prin email (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) la facultate pana LUNI, 23 iulie 2018, ora 12,00:


A.- formularul de CONFIRMARE completat și semnat- anexa 4 atașata mai jos
împreună cu documentele menționate mai jos:
B-.1. Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
2. Copia pașaportului (primele 3 pagini), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
3. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
4. Copia foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

Transmiterea dosarului se va face într-un singur fișier, cu dimensiunea de max. 10 MB,denumit cu numele candidatului.

 

REDISTRIBUIREA CANDIDAȚILOR RESPINȘI pentru LOCURILE DESTINATE ETNICILOr ROMÂNI din Republica Moldova se va face până luni, 23 iulie 2018, ora 12,00

Candidații etnici români din Republica Moldova declarați respinși  vor transmite prin email (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) la facultate pana LUNI, 23 iulie 2018, ora 12,00:

 A.- cererea de REDISTRIBUIRE completata și semnata- anexa atașata mai jos

împreună cu documentele menționate mai jos:
B-.1. Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
2. Copia pașaportului (primele 3 pagini), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
3. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
4. Copia foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

Transmiterea dosarului se va face într-un singur fișier, cu dimensiunea de max. 10 MB,denumit cu numele candidatului.

 

 

REZULTATELE PROVIZORII PENTRU CANDIDAȚII ETNICI ROMÂNI SUNT AFIȘATE ÎN DOCUMENTELE DE MAI JOS.

CONTESTAȚIILE SE VOR TRIMITE PRIN EMAIL PANA VINERI, 20 IULIE 2018, ORA 14.

 

 


CERERILE DE CAZARE pentru anul I se depun în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018 la secretariat, sălile P1, P2 şi P3(parter), între orele 8,30-14,00.

Formularul se găseste in documentul atașat


DOSARELE pentru CAZARE pe criteriul SOCIAL ŞI MEDICAL pentru anul I se vor depune până în data de 14 SEPTEMBRIE 2018, la secretariat, între orele 09:00-12.00.

La CRITERIUL SOCIAL se încadrează studenţii bugetaţi ale căror familii nu realizează în cele 3 luni (mai, iunie, iulie) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1097,34 lei) .

La CRITERIUL MEDICAL se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558 din 1998, anexa ii, art. 8, lit. c

DOSARUL pentru CAZARE PE CAZ SOCIAL se va depune la secretariatul de an şi va conţine:
- cererea-tip;
- copie după certificatul de naştere propriu şi al tuturor membrilor familiei (se vor prezenta şi originalele pentru confruntare);
- copie după certificatul de naştere al copiilor – unde este cazul (se vor prezenta şi originalele pentru confruntare);
- copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor (se vor prezenta şi originalele pentru confruntare);
- copie a sentinţei de divorţ a părinţilor (unde este cazul);
- adeverinţă de la Direcţia pentru Protecţia Copilului – dacă solicitantul provine de la Centrul de Plasament sau se află în plasament familial;
- adeverinţe de venit pentru fiecare membru de familie salariat DIN LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2018– original ;
- cupon de pensie, în cazul membrilor de familie pensionari DIN LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2018 - copie şi original
- adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului în cazul membrilor de familie şomeri;
- adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind veniturile realizate de membrii de familie din profesii independente sau din cedarea folosinţei bunurilor DIN LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2018
- adeverinţă de la Primărie;
- declaraţie autentică (la notariat) că membrii familiei nu au mai obţinut în LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2018 alte venituri decât cele declarate;
- declaraţie autentică pe proprie răspundere că solicitantul nu obţine venituri din alte surse decât din bursă. Pentru cheltuieli mai mici, cele două declaraţii notariale pot fi cuprinse într-un singur înscris

DOSARUL pentru pentru CAZARE PE CAZ MEDICAL se va depune la secretariatul de an şi va conţine:
- cererea-tip;
- adeverinţă medicală (pentru cazurile de boală enumerate mai jos), eliberată de unitatea sanitară la care solicitantul se află în evidenţă semnată şi parafată de medicul de la Policlinica studenţească (dr. Mircea Bojan) pentru una dintre următoarele boli:TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare HIV (SIDA), astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, spondiloză anchilozantă (sau reumatism articular acut).

Attachments:
Download this file (Cerere cazare an I.pdf)Cerere cazare an I.pdf[ ]56 kB

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI


-CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018, orele 8,30-14,00 să declare în scris dacă ocupă locul pentru care au fost admişi. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
• candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original la confirmarea locului şi vor semna fişa de confirmare, în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018, orele 8,30-14,00 la secretariat, birourile P1,P2,P3.
• pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, confirmarea este validată de achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii (numerar sau card) şi semnarea fişei de confirmare,
în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018, între orele 8,30-14,00 la secretariat, birourile P1,P2,P3.


-REDISTRIBUIREA LOCULUI în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018, între orele 8,30-14,00.
Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă/buget şi care doresc ocuparea unui loc bugetat /taxa pot cere redistribuirea conform opţiunilor exprimate în fişa de înscriere la secretariat, birourile P1,P2,P3. Aceştia au posibilitatea:
- fie să işi confirme locul la taxa/buget şi să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa.
-fie să renunţe la locul ocupat şi să să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa
În cazul în care se solicita redistribuirea pe un loc de taxă este necesară achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii (numerar sau card).


PENTRU CANDIDAŢII RESPINŞI


REDISTRIBUIREA locurilor - în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018 orele 8,30-14,00


-CANDIDAŢII RESPINŞI CU POSIBILITATEA DE REDISTRIBUIRE (DOAR cei care au obţinut minim nota 5,00 la proba scrisă) POT CERE REDISTRIBUIRE, DOAR PENTRU OPŢIUNILE EXPRIMATE INIŢIAL ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE
1. Candidaţii, care şi-au exprimat opţiunea numai pentru locurile bugetate – nu vor trebui să achite taxa, doar să semneze fişa de redistribuire la secretariat, birourile P1,P2,P3.
2.Candidaţii care şi-au exprimat opţiunea şi pentru locurile cu taxă vor trebui să achite prima tranşă 900 lei la casieria facultăţii si să semneze fişa de redistribuire la secretariat, birourile P1,P2,P3.

In cazul in care nu sunteti admis dupa redistribuire, transa de 900 lei se va restitui!

}

 

DOSARELE de la Admiterea 2018  se pot ridica personal pe baza adeverinţei de înscriere, de luni până vineri, între orele 9-12, de la Decanat

 

Rezultatele inițiale la admiterea nivel licență au fost publicate astăzi, 19 iulie 2018, ora 11.

În fișierele atașate veți găsi:

- lista rezultatelor în ordinea numerelor de legitimații

- lista celor admiși la buget -romani, buget- maghiari, buget-rromi, taxa-romani, taxa-maghiari, invatamant la distanță

-lista admisi buget-mediu rural -publicat in 20 iulie 2018, ora 14,00

CONTESTAŢIILE se depun până vineri, 20 iulie 2018, ora 11,00. la secretariatul Facultăţii de Drept iar în data de 19 iulie 2018, după ora 16,00 se vor depune la Poartă
(str. Avram Iancu nr.11).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11