simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 8 mai 2020, admiterea la Facultatea de Drept, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, după următoarele criterii de admitere: 

Criterii de selecţie pentru absolvenţii de liceu:
- Media generală la examenul de bacalaureat

1. Criterii de departajare pentru absolvenţii de liceu: 
a. Nota examenului scris la limba și literatura română obţinută la examenul de bacalaureat

b. Media generală a anilor de studiu din liceu

Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale  și candidaților care care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat. Aceștia vor trimite alături de restul actelor și dovada premiului obținut (diploma emisă de  Minister)

 

CANDIDAȚII CU STUDII LICEALE ÎN STRĂINĂTATE, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere (diploma de bacalaureat și foia matricolă de la liceu).

Detalii legate de echivalare puteți obține de la secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105
Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

Pentru anul universitar 2020-2021, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

 CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2020-2021

- se va afișa ulterior

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2020:

9 -15 iulie 2020 - înscrieri

16 iulie 2020 - afişarea rezultatelor

17 iulie 2020 -depunerea contestațiilor și soluționarea acestora

18-23 iulie 2020 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate

24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor finale

ÎNSCRIERILE ȘI CONFIRMĂRILE LOCURILOR SE VOR FACE EXCLUSIV ONLINE CONFORM CALENDARULUI STABILIT DEJA!

CRITERII ADMITERE:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 8 mai 2020, admiterea la Facultatea de Drept, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, după următoarele criterii de admitere:

Criterii de selecţie pentru absolvenţii de liceu:
- Media generală la examenul de bacalaureat

1. Criterii de departajare pentru absolvenţii de liceu:
a. Nota examenului scris la limba și literatura română obţinută la examenul de bacalaureat

b. Media generală a anilor de studiu din liceu

Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale și candidaților care care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat.

TAXA DE ȘCOLARIZARE -3600 lei/an

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSULUI DE ADMITERE:

Înscrierea candidaților se face online.

Cererea de înscriere tip completată și semnată de candidat se va încărca pe portal, în format scanat, alături de următoarele anexe:
1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media
de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obținută la examenul de
bacalaureat;
1.a) Absolvenţii de liceu din promoţia 2020 pot anexa în locul diplomei de bacalaureat
adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
1.b) Candidaţii declaraţi admişi la buget au obligaţia ca la începerea anului universitar
să depună diploma de bacalaureat în original.
2. foaia matricolă aferentă anilor de liceu sau un document echivalent provenind de la
instituția de învățământ absolvită, care să ateste media generală a anilor de liceu;
3. certificatul de naştere;
4. actul de identitate;
5. acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie;

6. adeverinţa medicală tip  eliberată de cabinetele şcolare sau dispensarul
teritorial, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează;
7. dovada achitării taxei de admitere (250 lei);
8. pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă) ;
9. adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere
(angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare,
ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii
personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de
învăţământ universitar şi preuniversitar);
10. adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care
optează pentru locurile rezervate acestei etnii;
11. declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal

12. Pentru olimpici  -dovada premiului obținut (diploma emisă de Ministerul Educației)

 La începerea anului universitar, candidații vor prezenta, alături de originalul diplomei de bacalaureat și următoarele documente în original: (i) foaia matricolă aferentă anilor de liceu sau un document echivalent provenind de la instituția de învățământ absolvită, care să ateste media generală a anilor de liceu; (ii) certificatul de naştere; (iii) actul de identitate; (iv) acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie; (v) adeverință din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru scutire de taxă de înscriere.
(3) La începerea anului universitar, candidații vor depune la secretariatul Facultății două fotografii tip buletin de identitate (dimensiune 3/4).
(4) În cazul în care se stabilește că au fost scanate documente neautentice, respectiv documente care nu corespund celor originale sau candidatul omite să prezinte documentele originale, candidatul este pasibil de pierderea locului dobândit prin concurs.”

IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Informaţii legate de ADMITEREA STUDENŢILOR DIN ALTE ŢĂRI găsiţi pe siteul Centrului de Cooperări Internaţionale - http://www.cci.ubbcluj.ro/ :

- Pentru candidaţii proveniţi din tările UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php

-Pentru candidaţii proveniti din ţările NON UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

- Pentru candidaţii românii cu studii în străinătate -Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetățenii români - https://www.cnred.edu.ro/ro

- Pentru candidaţii etnici români -https://law.ubbcluj.ro/index.php/admitere/admitere-nivel-licenta/3251-admiterea-la-studii-universitare-de-licenta-a-cetatenilor-straini-de-origine-etnica-romana-2019

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la

Corina TODEA

Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Listele finale ale admiterii 2019, sesiunea septembrie, s-au afişat astăzi, 20 septembrie 2019, ora 13,20. 

Attachments:
Download this file (alfabetic.pdf)alfabetic.pdf[ ]226 kB
Download this file (hu-taxa.pdf)hu-taxa.pdf[ ]271 kB
Download this file (id.pdf)id.pdf[ ]296 kB
Download this file (respinsi.pdf)respinsi.pdf[ ]269 kB
Download this file (rural.pdf)rural.pdf[ ]264 kB

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

 

-CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 să declare în scris dacă ocupă locul pentru care au fost admişi. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
• candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original la confirmarea locului şi vor semna fişa de confirmare, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
• pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, confirmarea este validată de achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii şi semnarea fişei de confirmare,
în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.

 

-REDISTRIBUIREA LOCULUI în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă/buget şi care doresc ocuparea unui loc bugetat /taxa pot cere redistribuirea conform opţiunilor exprimate în fişa de înscriere. Aceştia au posibilitatea:
- fie să işi confirme locul la taxa/buget şi să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa.
-fie să renunţe la locul ocupat şi să să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa
În cazul în care se solicita redistribuirea pe un loc de taxă este necesară achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii.

 

PENTRU CANDIDAŢII RESPINŞI

 

REDISTRIBUIREA locurilor -în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
-CANDIDAŢII RESPINŞI CU POSIBILITATEA DE REDISTRIBUIRE (DOAR cei care au obţinut minim nota 5,00 la proba scrisă) POT CERE REDISTRIBUIRE, DOAR PENTRU OPŢIUNILE EXPRIMATE INIŢIAL ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE
1. Candidaţii, care şi-au exprimat opţiunea numai pentru locurile bugetate – nu vor trebui să achite taxa, doar să semneze fişa de redistribuire în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
2.Candidaţii care şi-au exprimat opţiunea şi pentru locurile cu taxă vor trebui să achite prima tranşă 900 lei la casieria facultăţii si să semneze fişa de redistribuire la secretariat, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.

In cazul in care nu sunteti admis dupa redistribuire, transa de 900 lei se va restitui!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11