simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master


I.Bursa specială acordată copiilor persoanelor afectate de explozia de la exploatarea minieră PETRILA (conform H.G. 1467/2008), respectiv exploatarea minieră URICANI (conform H.G. 100/ 2011)
Studenţii care se încadrează în aceasta categorie pot să-şi depuna la secretariatele de an în perioada 6 – 10 martie 2017, între orele 9-12, o cerere însoţită de copie după C.I., după H.G. şi după certificatul de deces al părintelui.

II. Pentru subvenţiile de cazare dosarele trebuie sa conţină urmatoarele documente:
- adeverinţă din care să rezulte statutul de student bugetat şi că a promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
- dovadă ca studentul are vârsta pâna la 29 de ani;
- dovadă ca a depus cerere de cazare si nu a primit cazare în caminele studenţesti;
- dovadă ca provine din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim pe economie;
- copie dupa contractul de închiriere a unui spaţiu de locuit altul decât cel din caminele studenţeşti.
Perioada de depunere a dosarelor: 6 – 10 martie 2017, între 9-12, la secretariatele de an.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11