narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

În perioada 3 august - 24 august 2020, secretariatul ID este închis.Pentru urgențe vă puteți adresa decanatului facultății.

În fișierele atașat mai jos, precum și la secțiunea Documente, găsiți datele de programare pentru examenele din sesiunea de restațe din toamnă.

Pentru sesiunea de restanțe studenţii trebuie să se programeze până în data de 30 august 2020, ora 8:00, pentru data planificată pentru fiecare examen.
Programarea se face utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

NEPLATA tranşelor scadente până la data de 27 august 2020 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice PROBLEME legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 28 august 2020, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

.

Marti, 21 iulie 2020 , SECRETARIATUL VA FI ÎNCHIS.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR, MOBILITATE(= transfer) sau PRELUNGIREA STUDIILOR se vor completa, semna, scana și trimite pe adresa de email a secretariatului ID

în perioada 7 - 11 septembrie 2020

Formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății.

 PRECIZĂRI:

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.

Astfel, studenţii care în anul 2019-2020 nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi, vor fi exmatriculați.

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE.

De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 11.09.2020 vor fi exmatriculaţi.

        - taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

Conform art. 26, studenţii anului I care nu au acumulat minim 30 de credite (fără limba străină) vor fi exmatriculaţi şi pot fi reînmatriculaţi doar printr-un nou examen de admitere, în anul universitar 2019-2020 sau în anii următori.

2. În cazul întreruperii studiilor:

 - studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite

- întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării

3. În cazul reluării studiilor:

- studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2020-2021 taxa de şcolarizare este de 3.600 lei.

4. În cazul mobilităţii (transferului):

A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la „ Învăţământ la Distanţă” studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minimum 30 de credite în anul precedent (2019-2020).

B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie:

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.

Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până în primul semestru al ultimului an de studiu.

Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor

- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.

- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei.

Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

5. În cazul prelungirii studiilor:

Conform art. 30 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, dacă la sfârșitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obținut toate creditele stabilite prin planul de învățământ, dar are 30 de credite în anul terminal, el poate solicita, prin cerere, prelungirea studiilor, în regim cu taxă/disciplină, atât pentru disciplinele nepromovate cât și pentru disciplinele apărute ca diferențe în urma eventualelor modificări ale planului de învățământ.

Studenții care se află în această situație au posibilitatea depunerii unei CERERI DE PRELUNGIRE A STUDIILOR pentru 1 an. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studiu (respectiv 4 ani).

Attachments:
Download this file (ANUNT DEPUNERE CERERI 2020.pdf)ANUNT DEPUNERE CERERI 2020.pdf[ ]93 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11