gheorghita mateutStudii

 • 1985: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept – licenţă în drept (Diplomă de merit)
 • 1995: Doctor în drept - Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai

Stagii de pregatire si documentare

 • 2003: Universitatea Paris V.
 • 2002:Universitatea Oxford.

Activitati didactice la Facultatea de Drept

 • Procedură penală.
 • Proceduri penale europene.
 • Drept penal.

Domenii de cercetare

 • Procedură penală.
 • Proceduri penale europene.
 • Drept penal.

Publicaţii

I. Cărţi şi manuale:

1. Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. II, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012, 928 pagini;

2. Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007, 816 pagini;

3. Codul penal comentat. Vol I. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007 (în colaborare cu Matei Basarab, Viorel Paşca, Constantin Butiuc);

4. Codul penal comentat. Vol II. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008 (în colaborare cu Matei Basarab, Viorel Paşca, Radu Bodea, Constantin Butiuc; Cristian Mihes,Tiberiu Medeanu, Mircea Badila, Petre Dungan, Valentin Mirisan, Ramiro Mancas);

5. Protecţia martorilor. Utilizarea martorilor în faţa organelor procesului penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;

6. Drept penal special. Sinteză de teorie şi practică judiciară, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999;

7. Logica juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999 (în colaborare cu A. Mihăilă);

8. Procedura penală. Partea generală, Iaşi, Editura Fundaţiei Chemarea, 1997;

9. Procedura penală. Partea specială, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997;

10. Recidiva în teoria şi practica dreptului penal, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997;

11. Convenţiile internaţionale în materie penală, Ed. Servo-Sat, 1997.

II. Articole (selecţie)

1. Ministerul public – subiect al raportului procesual penal, în Dreptul, nr. 12/1992;

2. Apărătorul, subiect al procesului penal în lumina ultimelor modificări legislative (I), în Dreptul, nr. 5/1996;

3. Apărătorul, subiect al procesului penal în lumina ultimelor modificări legislative (II), în Dreptul, nr. 6/1996;

4. Discuţii în legătură cu efectele lipsei părţii vătămate la două termene consecutive în procedura acţiunii penale directe, în Dreptul, nr. 3/1997;

5. Câteva consideraţii în legătură cu arestarea preventivă şi procedura prelungirii acesteia, în Dreptul, nr. 4/1997 (în colaborare cu F. Predescu);

6. În legătură cu noua reglementare privind înregistrările audio sau video în probaţiunea penală, în Dreptul, nr. 8/1997;

7. Sinteză a discuţiilor purtate în literatura de specialitate în materia actelor premergătoare necesare începerii urmăririi penale, în Dreptul, nr. 12/1997;

8. Conţinutul şi finalitatea dezbaterilor judiciare penale în faţa primei instanţe, în Dreptul, nr. 11/1998;

9. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală în lumina ultimelor modificări legislative, în Dreptul, nr. 1/1998;

10. Îndreptarea erorii materiale prin încheiere, în Dreptul, nr. 3/1999 (în colaborare cu S. Mariş);

11. Rezolvarea cauzei penale de prima instanţă, în Revista de drept penal, nr. 2/1999;

12. Liberare provizorie. Obligaţia ascultării inculpatului, în Dreptul, nr. 1/1999 (în colaborare cu F. Streteanu);

13. Începutul şedinţei de judecată în primă instanţă în teoria şi practica raporturilor procesual-penale, în Dreptul, nr. 1/1999;

14. Prezumţia de nevinovăţie în lumina convenţiilor europene şi a reglementărilor procedurale interne, în Dreptul, nr. 11/2000;

15. Incidente ivite în cursul cercetării judecătoreşti în procesul penal, în Dreptul, nr. 4/2000;

16. Consecinţele abrogării art. 200 din Codul Penal privind incriminarea relaţiilor sexuale între persoanele de acelaşi sex asupra infracţiunii de viol, în Dreptul, nr. 11/2002;

17. Consideraţii teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de delapidare în actuala reglementare, în Dreptul, nr. 10 /2002;

18. Reflecţii asupra infracţiunii de hărţuire sexuală introdusă în Codul Penal român prin Legea nr. 61 din 16 ianuarie 2002, în Dreptul, nr. 7/2002;

19. Sinteză teoretică şi practică privind represiunea traficului de influenţă în reglementarea actuală şi în perspectivă, în Dreptul, nr. 5/2002;

20. O soluţie inadmisibilă în procedura prelungirii arestării preventive. Condiţiile reîncarcerării. Actualitatea acestor probleme, în urma recentelor modificări ale Codului de procedură penală, în Dreptul, nr. 11/2003;

21. Unele probleme privind participarea în procesul penal al organizaţiilor care au ca drept scop protecţia drepturilor omului, în Dreptul, nr. 6/2003;

22. Rolul actual şi potenţial al serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere de pe lângă tribunale în faza de urmărire penală în lumina dreptului intern şi a dreptului comparat, în Dreptul, nr. 11/2004 (în colaborare cu D. Groza);

23. Necesitatea recunoaşterii separaţiei funcţiilor judiciare ca principiu director al procedurilor penale, în lumina Convenţiei europene şi a recentelor modificări ale Codului de procedură penală, în Dreptul, nr. 9/2004

24. O noutate în procedura penală romană: plângerile la instanţă contra soluţiilor de netrimitere în judecată. Un pas important spre privatizarea procesului penal, în Dreptul, nr. 8/2004;

25. O noutate pentru procedura penală romană: invalidarea probelor obţinute în mod ilegal, în Dreptul, nr. 7/2004;

26. Codul de procedură penală, partea generală, într-o perspectivă europeană, în Revista de drept penal, nr. 1/2004;

27. Un caz special de revocare a masurii arestarii preventive: boala invinuitului sau inculpatului arestat, în Dreptul, nr. 2/2005;

28. Inadmisibilitatea utilizării ca mijloc de probă în procesul penal a proceselor-verbale şi a actelor de constatare obţinute în procedurile administrative de control, în Caiete de drept penal, nr. 1/2005 (în colaborare cu D. Ionescu);

29. Investigatorii sub acoperire. Utilizarea lor în timpul actelor premergătoare. Comentariu asupra noilor texte procedurale introduse în Codul de procedură penală prin Legea nr. 281/2003, în Dreptul, nr. 1/2005;

30. Modificările aduse Părţii Generale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 356/2006 şi OG nr 60/2006. Virtuale elemente progresiste sau o veritabilă întoarcere spre trecut?, în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2006;

31. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti. Determinarea competenţei materiale în raport de clasificarea infracţiunilor în crime şi delicte. Conţinutul reglementării actuale, prin prisma noilor tendinţe de simplificare a procedurilor, raportat la exigenţele europene, în Caiete de drept penal, nr. 1/2006;

32. Medierea penală, în Dreptul, nr. 7/2007;

33. Dreptul la apãrare şi avocatul, subiect procesual distinct în procesul penal – elemente de noutate în Codul de procedurã penalã actual, în Caiete de drept penal, nr. 4/2014;

34. Arestul la domiciliu – alternativă la arestarea preventivă în lumina Noului Cod de procedură penală, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai IURISPRUDENTIA, nr. 4/2014.

Alte responsabilitati profesionale si administrative

 • Coordonator doctorat.
 • Membru, Consiliul profesoral al Facultăţii de Drept.
 • Formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

Membru al unor institutii nationale/internationale

 • Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal.
 • Membru al Asociaţiei Române de Drept Penal.
 • Membru The National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL).
 • Membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România – Avocat în cadrul Baroului Arad.

Limbi straine cunoscute

 • Franceză.
 • Engleză.

Zxlckjdslkfjdsklfjsd\

Sdklfjdsklfjdslkfs

asdkjflksdjfs

Contact:

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Sala 122
Str. Avram Iancu, nr. 11, Cluj Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11