Afişier general secretariat

În această secţiune se vor publica anunţurile şi evenimentele care privesc toţi anii de studii. Consultaţi regulat acest afişier împreună cu cel al anului dvs. de studii.

 Listele de burse au fost afişate, astăzi, 26 martie 2019, ora 14,30 la avizierul Burse, din curtea interioară a facultăţii.

 

Soluţionarea contestaţiilor privind modul de acordare a burselor pentru semestrul II/2018-2019

 

A fost admisă contestaţia cu numărul matricol 13688, pe motiv de eroare materială.

Restul contestaţiile depuse au fost respinse.

 

Motivarea contestaţiilor respinse poate fi consultată la secretariatele de an, fiind menţionată pe cererile depuse de fiecare solicitant.

 

Comisia de burse


 

Bursele (liste provizorii) au fost afişate, astăzi, 20 martie 2019, ora 13,30, la avizierul Burse, din curtea interioară a facultăţii.

 

Contestaţiile la burse se vor depune până, luni, 25 martie 2019, ora 12, la secretariatele de an.

 

Studenţii care urmează concomitent 2 sau mai multe facultăţi în învăţământul superior de stat şi apar pe listele de burse ale Facultăţii de Drept sunt obligaţi să depună până cel mai târziu la data de 25 martie 2019, ora 12, o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate care să ateste că nu sunt bursieri, sub sancţiunea pierderii bursei la Facultatea de Drept.

 

Comisia de burse

 

PROGRAM EURO 200

Conform Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1294/2004 cu modificările şi completările ulterioare, adresa MEN nr. 259/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, actele necesare în dosarul de candidatură pentru programul EURO 200 sunt:

1. cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice)
2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie)
3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei ( original şi copie)
4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor
5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original)
6. declaraţie pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere)
7. adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii ( cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student ( pentru studenţii din anul I)
8. declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei ( formular tip la nivel de universitate).

MENŢIUNE: Universitatea Babeş-Bolyai îşi rezervă dreptul de a cere solicitanţilor o declaraţie pe propria răspundere cum că membrii familiei nu lucrează în străinătate (se va semna la depunere).

Studenţii se vor prezenta cu dosarul complet la Secretariatul general (str. M. Kogălniceanu, nr. 1, sala 110), la d-na Crina Hancu, secretarul comisiei „EURO 200”, până la data de 19.04.2019, la ora 10,00 (luni-vineri 9,00-12,00). Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Legislaţia poate fi consultată la: http://euro200.edu.ro/

Detalii aferente Programului EURO 200_2019 se găsesc pe site-ul UBB, accesând link-ul: http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11