Afişier general secretariat

În această secţiune se vor publica anunţurile şi evenimentele care privesc toţi anii de studii. Consultaţi regulat acest afişier împreună cu cel al anului dvs. de studii.

Cererile de redistribuire se depun la secretariatele de an, între orele 9-12, până vineri, 5 octombrie 2018.

Locurile rămase disponibile sunt următoarele: 

Căminul 1 - 27 locuri

Căminul 14 - 5 locuri

Căminul 16 - 12 locuri

Căminul 17 - 1 loc

Căminul A2 - 1 loc

Căminul Sport XXI - 2 locuri

Studenţii sunt rugaţi să specifice, punctual, căminul în care ar dori să fie redistribuiţi.

 

Comisia de cazare

ANUNŢ

I.BURSĂ SPECIALĂ ACORDATĂ COPIILOR PERSOANELOR AFECTATE DE EXPLOZIA DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA (conform H.G. 1467/2008), RESPECTIV EXPLOATARE MINIERĂ URICANI (conform H.G. 100/ 2011)

Studenţii care se încadrează în această categorie pot să-şi depună la secretariatele de an în perioada 2 – 5 oct. 2018, între orele 9-12, o cerere însoţită de copie după C.I., după H.G. şi după certificatul de deces al părintelui.

II. PENTRU SUBVENŢIILE DE CAZARE DOSARELE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- adeverinţa din care să rezulte statutul de student bugetat şi că a promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
- dovada că studentul are vârsta până la 29 de ani;
- dovada că a depus cerere de cazare şi nu a primit cazare în căminele studenţeşti;
- dovada că provine din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
- copie după contractul de închiriere a unui spaţiu de locuit altul decât cel din căminele studenţeşti.

Perioada de depunere a dosarelor: 2– 5 oct. 2018, între 9-12, la secretariatele de an.

 

 În anul universitar 2018-2019 taxele de şcolarizare se vor achita în patru tranşe egale cu următoarele scadenţe:

  • Tranşa I ……………………………. 15 octombrie 2018
  • Tranşa II …………………………….05 decembrie 2018
  • Tranşa III ………………………………..18 martie 2019
  • Tranşa IV ………………………………..…15 mai 2019

Pentru depăşirea scadenţelor se vor percepe penalităţi de 0,04% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

        

 Nu se acordă reduceri pentru plata integrală a taxei de şcolarizare înainte de termenele programate.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11