Afişier general secretariat

În această secţiune se vor publica anunţurile şi evenimentele care privesc toţi anii de studii. Consultaţi regulat acest afişier împreună cu cel al anului dvs. de studii.

PROGRAM EURO 200

Conform Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1294/2004 cu modificările şi completările ulterioare, adresa MEN nr. 259/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, actele necesare în dosarul de candidatură pentru programul EURO 200 sunt:

1. cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice)
2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie)
3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei ( original şi copie)
4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor
5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original)
6. declaraţie pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere)
7. adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii ( cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student ( pentru studenţii din anul I)
8. declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei ( formular tip la nivel de universitate).

MENŢIUNE: Universitatea Babeş-Bolyai îşi rezervă dreptul de a cere solicitanţilor o declaraţie pe propria răspundere cum că membrii familiei nu lucrează în străinătate (se va semna la depunere).

Studenţii se vor prezenta cu dosarul complet la Secretariatul general (str. M. Kogălniceanu, nr. 1, sala 110), la d-na Crina Hancu, secretarul comisiei „EURO 200”, până la data de 19.04.2019, la ora 10,00 (luni-vineri 9,00-12,00). Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Legislaţia poate fi consultată la: http://euro200.edu.ro/

Detalii aferente Programului EURO 200_2019 se găsesc pe site-ul UBB, accesând link-ul: http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/

În perioada 2 mai - 7 iunie 2019 studenţii se pot înscrie online, conform calendarului şi instrucţiunilor anexate. 

Dosarele candidaţilor vor fi trimise prin e-mail până în ziua de 7 iunie 2019, ora 12, d-rei Crina Hancu la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Pentru orice detalii sau întrebări, vă rugăm să vă adresaţi d-rei Crina Hancu, la nr. de telefon: 0264-405300, int. 5118.

Comisia Fulbright în România va organiza, în data de 19 martie 2019, începând cu ora 13.00, o sesiune de prezentare a Burselor Fulbright pentru Studenți (Fulbright Student Award 2020-2021) dedicate studenților și doctoranzilor.

Evenimentul va avea loc  în Amfiteatrul 101 al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), str. Traian Moșoiu nr. 71.

Bursele se adresează studenților din aproape toate domeniile aflați în an final la nivel licență, masteranzilor și doctoranzilor pentru care reprezintă o oportunitate ideală de cercetare.

Attachments:
Download this file (INVITATIE_PREZ-UBB_19.03.19.pdf)INVITATIE_PREZ-UBB_19.03.19.pdf[ ]164 kB
Download this file (Poster_ubb.pdf)Poster_ubb.pdf[ ]486 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11