Afişier general secretariat

În această secţiune se vor publica anunţurile şi evenimentele care privesc toţi anii de studii. Consultaţi regulat acest afişier împreună cu cel al anului dvs. de studii.

Liste provizorii burse, sem. II 2016-2017

 

Contestaţiile la burse se vor depune până, vineri, 31 martie 2017, ora 12, la secretariatele de an.

Studenţii care urmeză concomitent 2 sau mai multe facultăţi în învăţământul superior de stat şi apar pe listele de burse ale Facultăţii de Drept sunt obligaţi să depună până cel mai târziu la data de 31 martie 2017, ora 12 o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate care să ateste că nu sunt bursieri, sub sancţiunea pierderii bursei la Facultatea de Drept.

Conferinţă promovare program Erasmus, 30 martie 2017

În 30 martie 2017 va avea loc o conferinţă de promovare a programului Erasmus, cu participarea unui reprezentant al Centrului de Cooperări Internaţionale a Universităţii, a decanului Facultăţii de Drept şi a prodecanului responsabil cu cooperarea internaţională, precum şi a unor studenţi/absolvenţi care au beneficiat de mobilităţi Erasmus.

Evenimentul se va desfăşura în sala Aurelian Ionaşcu, începând cu ora 18:00.

Programul Euro 200

Dosarele complete se pot depune până în data de 21 aprilie 2017, între orele 9-12, la Secretariatul general (Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, sala 110) la d-na Teofana Nicoară, secretarul Comisiei Euro 200. 

Legislaţia şi calendarul de desfăşurare a progamului pot fi consultate pe portalul dedicat: http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/ 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11