simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master

CERERILE DE PRELUNGIRE DE STUDII se vor depune la secretariat, în perioada 5-16 septembrie 2016, între orele 9:00-12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.
PRECIZĂRI:
- Studenţii de la master care în anul 2015-2016 nu şi-au promovat toate examenele (dar au acumulat minim 30 de credite) pot depune CERERE DE PRELUNGIRE de STUDII în perioada 5-16 septembrie 2016. Prelungirea de studiilor se aprobă pentru 1 an universitar, iar toate examenele restante sau diferenţele vor trebui achitate.
- Studenţii de la master care în anul 2015-2016 NU AU ACUMULAT MINIM 30 DE CREDITE își pot continua studiile doar în condiţiile promovării examenului de admitere.
- Studenţii de la master care au fost exmatriculaţi în anii precedenţi pot fi exmatriculaţi doar în condiţiile promovării examenului de admitere!

Organizarea examenului de disertaţie în anul universitar 2015-2016 va avea loc după următorul calendar:

Date disertaţie iunie 2016:

1. Înscrieri: 27 iunie – 29 iunie 2016 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 30 iunie 2016

Important : calendarul de mai sus NU este valabil pentru specializarea DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, masteranzii de la aceasta specializare urmând a susţine disertaţia în luna septembrie 2016!!

Acte necesare înscrierii la disertaţie :

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
- diploma de bacalaureat şi foaia matricola de la liceu în ORIGINAL+ copie xerox (faţă-verso)
- diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în ORIGINAL+ copie xerox (faţă-verso)
-copie legalizată a certificatului de naştere
-copie act de identitate
-2 fotografii ¾ (tip buletin), pe suport de hârtie fotografică
-un exemplar din lucrarea de disertaţie (varianta tipărită + format electronic – pe CD - în format doc, docx, odt sau rtf), însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific (daca nu a fost depus in prealabil)
-declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)
-Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2013 şi anterioare 2013 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11