simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master

În atenţia studenţilor de la master

CERERILE DE PRELUNGIRE DE STUDII se vor depune la secretariat, în perioada 5-16 septembrie 2016, între orele 9:00-12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.
PRECIZĂRI:
- Studenţii de la master care în anul 2015-2016 nu şi-au promovat toate examenele (dar au acumulat minim 30 de credite) pot depune CERERE DE PRELUNGIRE de STUDII în perioada 5-16 septembrie 2016. Prelungirea de studiilor se aprobă pentru 1 an universitar, iar toate examenele restante sau diferenţele vor trebui achitate.
- Studenţii de la master care în anul 2015-2016 NU AU ACUMULAT MINIM 30 DE CREDITE își pot continua studiile doar în condiţiile promovării examenului de admitere.
- Studenţii de la master care au fost exmatriculaţi în anii precedenţi pot fi exmatriculaţi doar în condiţiile promovării examenului de admitere!

Disertaţie iunie 2016

Organizarea examenului de disertaţie în anul universitar 2015-2016 va avea loc după următorul calendar:

Date disertaţie iunie 2016:

1. Înscrieri: 27 iunie – 29 iunie 2016 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 30 iunie 2016

Important : calendarul de mai sus NU este valabil pentru specializarea DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, masteranzii de la aceasta specializare urmând a susţine disertaţia în luna septembrie 2016!!

Acte necesare înscrierii la disertaţie :

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
- diploma de bacalaureat şi foaia matricola de la liceu în ORIGINAL+ copie xerox (faţă-verso)
- diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în ORIGINAL+ copie xerox (faţă-verso)
-copie legalizată a certificatului de naştere
-copie act de identitate
-2 fotografii ¾ (tip buletin), pe suport de hârtie fotografică
-un exemplar din lucrarea de disertaţie (varianta tipărită + format electronic – pe CD - în format doc, docx, odt sau rtf), însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific (daca nu a fost depus in prealabil)
-declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)
-Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2013 şi anterioare 2013 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11