simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master

CERERILE DE PRELUNGIRE DE STUDII se vor depune la secretariat, în perioada 11 - 19 septembrie 2017, între orele 9:00-12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:
- Studenţii de la master care în anul 2016-2017 nu şi-au promovat toate examenele (dar au acumulat minim 30 de credite) pot depune CERERE DE PRELUNGIRE de STUDII în perioada 11-19 septembrie 2017. Prelungirea de studiilor se aprobă pentru 1 an universitar, iar toate examenele restante sau diferenţele vor trebui achitate.
- Studenţii de la master care în anul 2016-2017 NU AU ACUMULAT MINIM 30 DE CREDITE își pot continua studiile doar în condiţiile promovării examenului de admitere.
- Studenţii de la master care au fost exmatriculaţi în anii precedenţi pot fi exmatriculaţi doar în condiţiile promovării examenului de admitere!

Attachments:
Download this file (Cerere Prelungire Studii Master.pdf)Cerere Prelungire Studii Master.pdf[ ]25 kB

Organizarea examenului de disertaţie pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor

1. Înscrieri: 14-15 septembrie 2017 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 18 septembrie 2017

 

Acte necesare înscrierii la disertaţie :

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- copie legalizată a certificatului de naştere
- un exemplar din lucrarea de disertaţie (varianta tipărită + format electronic – pe CD - în format doc, docx, odt sau rtf)
- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")
- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")
- copie legalizată a certificatului de naştere
- un exemplar din lucrarea de disertaţie (varianta tipărită + format electronic – pe CD - în format doc, docx, odt sau rtf)
- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

Ataşate veţi găsi rezultatele la disertaţie - sesiunea iulie 2017.

Absolvenţii de master vor trebui să semneze şi să completeze fişa de lichidare pentru eliberarea actelor în original aflate la dosarintre orele 9-12 (până la sfârşitul lunii iulie sau din luna septembrie ).

În urma disertaţiei se va elibera o adeverinţă care va înlocui diploma de master. Această adeverinţă se va elibera personal sau prin procură legalizată la o dată ce va fi comunicată ulterior, intre orele 9-12 (până la sfârşitul lunii iulie sau din luna septembrie )

Susţinerea lucrărilor de disertaţie din data de 7 iulie 2017 va avea loc după cum urmează:

Specializarea „ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ"

Comisia 1, Laboratorul de Criminalistică, ora 9,00
Prof. dr. Florin Streteanu – preşedinte
Conf. dr. Sorin Alămoreanu
Prof. dr. Ioana Vasiu

Comisia 2, Sala 122, ora 9,00
Prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ – preşedinte
Conf. dr. Sergiu Bogdan
Lect. dr. Daniel Niţu

Specializarea „INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT", sala 214, ora 8,30
Prof. dr. Emese Florian – preşedinte
Conf. dr. Marius Harosa
Lect. dr. Andrea Chiş

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Mircea Bob
Conf. dr. Ionuţ Popa
Lect. dr. Felicia Roşioru
Lect. dr. Sergiu Golub

Specializarea „DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR

Comisia 1, Sala 115, ora 9,00
Prof. dr. Sergiu Deleanu  – preşedinte

Prof. dr. Paul Vasilescu

Lect. dr. Alina Oprea

Comisia 2, Sala P7, ora 8,30
Prof. dr. Radu Catană
Conf. dr. Ionuţ Popa
Lect. dr. Kocsis Jozsef

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Lect. dr. Cosmin Costaş

Specializarea „DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE", sala 116, ora 10,00
Prof. dr. Emese Florian – preşedinte
Conf. dr. Fabian Gyula
Lect. dr. Kocsis Jozsef

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Conf. dr. Balogh Zsolt
Conf. dr. Szalayne-Sandor Erzsebet
Conf. dr. Berke Gyula

Specializarea „DROIT PRIVÉ COMPARÉ", sala 115, ora 9,00
Prof. dr. Paul Vasilescu – preşedinte
Prof. dr. Sergiu Deleanu
Lect. dr. Alina Oprea

Attachments:
Download this file (Comisii disertatie iulie 2017.pdf)Comisii disertatie iulie 2017.pdf[ ]81 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11