narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

Pentru sesiunea aferentă semestrului II, studenţii anului IV trebuie să opteze până în data de 22.05.2016, ora 8,00 pentru una din cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 19.05.2016 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 20.05.2016, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

Pentru sesiunea de restanţe (06.06-12.06.2016), studenţii anului IV trebuie să opteze până în data de 05.06.2016, ora 8,00 pentru una din cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 02.06.2016 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă. Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 03.06.2016, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare. 

Attachments:
Download this file (Programare_examene_an_IV_sem_II_si_restante.pdf)Programare_examene_an_IV_sem_II_si_restante.pdf[Programarea examenelor pentru sesiunea de vară şi restanţe an IV ID]64 kB

În perioada 25 - 29 aprilie 2016, între orele 9 -12, studenţii din prelungire de studii se pot înscrie la testul de compenţă lingvistică, conform anunţului ataşat.

În perioada 3 - 6 mai 2016, secretariatul ID este închis.

Studenţii din anul IV şi prelungire de studii sunt rugaţi să îşi verifice situaţia scolară pentru cei 4 ani parcurşi, pe pagina personală, inclusiv calificativele la elaborarea lucrării de licenţă, practică 2, practică 3. Eventualele neconcordanţe vă rugăm să le semnalaţi la secretariat in timp util pentru a fi rezolvate înainte de înscrierea la licenţă.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11