narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

Consultare lucrări Drept penal.Partea specială I

Consultarea lucrărilor la Drept penal.Partea specială I va avea loc joi, 16 februarie 2017, ora 13, în cabinetul 122.

Programarea examenelor pentru sesiunea de restanţe iarnă 2017

Pentru sesiunea de restanţe din iarna, studenţii trebuie să opteze pâna în data de 19.02.2017,ora 8,00 pentru data planificată pentru fiecare examen. Opţiunea se exprima în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor.(http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)
Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente pâna la data de 16.02.2017 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat pâna la data de 17.02.2017, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare dupa această dată si nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

Anul IV nu are sesiune de restanţe în toamnă (vezi structura anului universitar, an IV). Examenele de anul IV, semestrul I se pot susţine doar în această sesiune de restanţe!

Consultare lucrări Scriere juridică

Consultarea lucrărilor la Scriere juridică va avea loc vineri, 17 februarie 2017, ora 9, în cabinetul 214.

Consultare lucrări la Contracte de distribuţie

Consultarea lucrărilor la Contracte de distribuţie va avea loc joi, 16 februarie 2017, ora 14, în cabinetul 121.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11