narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Atestatul de competenţă lingvistică

Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă (Art. 12), candidaţii la examenul de licenţă vor prezenta la înscriere un atestat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de circulaţie internaţională.

         Atestatul poate fi obţinut într-una din următoarele modalităţi:

         1). pe baza unui test de limbă gratuit, organizat de Departamentul de limbi străine de specialitate,  în cursul lunii MARTIE 2016;

         Studenţii care doresc să participe la acest test vor putea să depună o cerere la Secretariatul ID în perioada 15 – 26 februarie.

         Precizări:

         Atestatul obţinut în urma acestui test are valabilitate de doi ani universitari. Studenţii care nu obţin puctajul necesar dobândirii atestatului la prima prezentare, vor avea posibilitatea reluării testului într-o nouă sesiune, organizată în luna MAI.

         Testul va consta în două probe în cadrul cărora se va stabili competenţa lingvistică la nivelul a patru deprinderi de limbă străină: citire, scriere, vorbire, ascultare, precum şi la nivelul competenţei lingvistice generale.

         Se recomandă ca pragul minim acceptat pentru înscrierea la examenul de licenţă să fie Nivelul B1, iar pentru admiterea la masterat să fie Nivelul B2.

         Atestatele obţinute astfel vor putea fi utilizate de către deţinători şi la admiterea la master, pe perioada valabilităţii atestatului (doi ani universitari după anul eliberării).

2). pe baza Testului Alpha sau Lingua;

3).Comisiile de licenţă pot recunoaşte la înscrierea la examenul de licenţă unul din tipurile de certificate cuprinse în anexa la Regulamentul de licenţă, pe care o găsiţi ataşată mai jos. Studenţii vor prezenta la înscrierea la licenţă o copie a certificatului respectiv.

4). Candidaţii la examenul de licenţă care au beneficiat de burse în cadrul Programului ERASMUS pe o perioadă de cel puţin 3 luni sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de competenţă lingvistică, sub condiţia atestării calităţii de student ERASMUS.

5). De asemenea, candidaţii care sunt licenţiaţi ai Facultăţii de Litere sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de competenţă lingvistică. Aceştia vor trebui să prezinte o copie simplă a diplomei de licenţă.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11