narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Evaluare cursuri de către studenţi

Vă rugăm ca până în data de 17 ianuarie 2016 să completaţi chestionarele de evaluare la învăţământ la distanţă. Această evaluare are un scop statistic şi va contribui la îmbunătăţirea activităţii didactice Conform Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, art. 303, alin. (2) „Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie.” În Codul drepturilor și obligațiilor studentului, Anexa la OMECTS nr. 3666 din 30.03.2012 este stipulat: Art. 11, alin. 1. litera i): „Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluările sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice.”

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11