narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Perioadă de depunere a cererilor pentru anul universitar 2019-2020

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR sau MOBILITATE(= transfer - în 2 exemplare) se vor depune la secretariat,

în perioada 9 – 20 septembrie 2019, între orele 9:00-12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii /portalul ID.

 PRECIZĂRI:

  1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

        Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.

Astfel, studenţii care în anul 2018-2019 nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi (conform contractului de studii pe anul în curs), vor fi exmatriculați. Limba străină şi practica nu se ia în calcul pentru promovarea anului de studiu.

        Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE.

        Studenţii exmatriculaţi în anii anteriori, pot fi reînmatriculaţi, în primii cinci ani de la exmatriculare, la cerere, în cadrul aeleiaşi specializări.

 De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 20 septembrie 2019 vor fi exmatriculaţi.

        - taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

Conform art. 26, studenţii anului I care nu au acumulat minim 30 de credite (fără limba străină) vor fi exmatriculaţi şi pot fi reînmatriculaţi doar printr-un nou examen de admitere, în anul universitar 2019-2020 sau în anii următori.

 2. În cazul întreruperii studiilor:

 - studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite

- întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării

3. În cazul reluării studiilor:

- studenţii care îşi reiau studiile vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2019-2020 taxa de şcolarizare este de 3.600 lei.

4. În cazul mobilităţii (transferului):

A) Pentru mobilitatea de la forma de „învăţământ la Distanţă la forma de „învăţământ cu frecvenţă”* studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minimum 30 de credite în anul precedent (2018-2019).

* Pentru transferul la ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ în anul II (2019-2020)– studenţii anului I (2018-2019)- trebuie sa fie integralişti (să fi promovat toate examenele)!

B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie:

        Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.

        Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii (respectiv în anii 2 şi 3), la aceeași specializare.

        Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

        Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor

- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.

- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 100 lei.

Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

Attachments:
Download this file (ANUNT DEPUNERE CERERI 2019.doc)ANUNT DEPUNERE CERERI 2019.doc[ ]46 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11