narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anunţ termene de depunere a cererilor pentru anul universitar 2018-2019

CERERILE DE MOBILITATE (= transfer) (în 2 exemplare), se vor depune la secretariat, în perioada 10-21 septembrie 2018, între orele 9:00 - 12:00.

CERERILE DE ÎNTRERUPERE DE STUDII sau RELUARE DE STUDII se vor depune la secretariat în perioada 10 – 18 septembrie 2018, între orele 9:00 - 12:00. Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI: 1. În cazul mobilităţii (transferului): Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu. Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii (respectiv în anii 2 şi 3), la aceeași specializare. Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar. Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor. - pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei. - pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 100 lei. Pe lângă cererea de transfer studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

 * Pentru transferul la ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ în anul II (2018-2019)– studenţii anului I (2017-2018)- trebuie sa fie integralişti (să fi promovat toate examenele)!

  1. În cazul întreruperii studiilor: - studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.
  2. În cazul exmatriculării/reînmatriculării: Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”. Aşadar, potrivit Art.26, studenţii anului I (2017-2018) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină și educația fizică) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2018-2019 sau în anii următori.

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR, MOBILITATE (= transfer ) şi PRELUNGIREA STUDIILOR se vor depune la secretariat, în perioada 10 - 18 septembrie 2018, între orele 9:00-12:00. Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:

  1. În cazul PRELUNGIRII STUDIILOR: După cei 4 ani de studii , studenții care mai au examene restante (dar au cel puțin 30 de credite pe anul IV – 2017-2018) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an . Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăşi numărul total al anilor de studiu (respectiv 4). NEDEPUNEREA CERERII PÂNĂ LA DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2018, ORA 12,00 DUCE LA EXMATRICULAREA STUDENTULUI.
  2. În cazul EXMATRICULĂRII/REÎNMATRICULĂRII: Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai", în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi". Astfel, studenţii care în anul IV, 2017-2018 nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați. Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE. - taxa de reînmatriculare este de 200 de lei. De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 18 septembrie 2018 vor fi exmatriculaţi.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11