narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Programarea examenelor pentru sesiunea de vară, an IV ID

În documentul ataşat veţi găsi PROGRAMAREA EXAMENELOR AFERENTE ANULUI IV, SEM 2 (28 mai 2018-10 iunie 2018):

Precizări privind sesiunea :

1. Pentru datele din presesiune (21-27 mai) – este obligatorie programarea pe pagina personală până DUMINICĂ, 20 mai, ora 8,00. Neprogramarea atrage imposibilitatea prezentării la . materiile opţionale în presesiune.

2. Pentru examenele din sesiunea obişnuită (28 mai 2018-10 iunie 2018),studenţii trebuie să opteze până DUMINICĂ 27 mai 2018, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen.

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor
(http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php). Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până joi, 24 mai 2018 (respectiv 17 mai pentru presesiune) atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până vineri, 25 mai 2018 (respectiv 18 mai pentru presesiune) ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

 

IMPORTANT!
Anul IV nu are sesiune de restante in toamnă!!! Examenele aferente anului IV, sem.2, se pot susţine doar în sesiunea de restanţe din vară (12-17 iunie 2018).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11