narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Programarea examenelor pentru sesiunea de iarnă 2018

Programarea examenelor pentru sesiunea de iarnă 2018 o puteți accesa pe portalul ID.

Pentru examenele opționale cu dată de examen în presesiune, programarea pe pagina personală se face până în data de 14.01.2018, ora 8,00 iar taxele se pot achita până în data de11.01.2018.

Pentru sesiunea de iarnă, studenţii trebuie să opteze până în data de 21.01.2018, ora 8,00 pentru una din cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor.(http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata tranșelor scadente și a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 18.01.2018 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunearespectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariatpână la data de 19.01.2018, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată si nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11